číslo 10,  ročník 20, advent 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Putovanie mudrcov
Radujme sa zo stretnutia s Ježišom


 

Na Prvú adventnú nedeľu sme tento rok počúvali o prisľúbení proroka Izaiáša, že v budúcnosti sa „všetky národy“ pripoja k veľkému sprievodu, ktorý bude vystupovať na vrch Sion, aby sa tam v jeruzalemskom chráme poklonil Pánovi (Iz 2, 2). Celé stáročia si Izraeliti pevne uchovávali nádej, že jedného dňa bude „Pánov vrch s domom Jakubovho Boha“ nad všetko vyvýšený: Izrael sa stane takým slávnym, že doňho budú prúdiť všetky národy.
Pozrime sa teraz na ďalšiu slávnosť vo Vianočnom období: dvanásty deň po sviatku Narodenia Pána oslavujeme sviatok Zjavenia Pána. Práve vtedy slávime naplnenie tohto Izaiášovho proroctva. V ten deň si pripomíname, že mudrci, reprezentujúci „národy“, si naozaj našli cestu do Pánovho domu.
No tým domom nie je nejaký veľkolepý chrám; je to dom jednoduchého tesára a jeho manželky. A nie je to ani vrch Sion; je to malé vidiecke mestečko Betlehem v Judei. A tohto novonarodeného kráľa si neprišli uctiť veľké zástupy, ale len pár ľudí. Okrem toho tento kráľ, na ktorého sa prišli pozrieť, nie je bohaté knieža, oblečené v drahých šatách a obklopené služobníkmi; je to malý chlapec so svojimi rodičmi.
Všetko je také obyčajné. No mudrcov predsa len pohľad na to naplní radosťou (pozri Mt 2, 10 – 11). Ich dlhé adventné putovanie sa skončilo prekvapivo, ale krásne. Stretnutie s Ježišom im zmenilo život.

Prečo putovať?
Prečo sa mudrci vydali na takú dlhú cestu? Panovalo presvedčenie, že nová hviezda alebo nejaké iné znamenie na nebi zvykne sprevádzať narodenie nového kráľa – zvlášť nejakého mimoriadne dôležitého kráľa. Keď teda uvideli nad Izraelom novú hviezdu, brali ju ako znamenie príchodu „novonarodeného židovského kráľa“ a rozhodli sa, že mu pôjdu vzdať úctu (pozri Mt 2, 1 – 2).
Títo mudrci pravdepodobne usúdili, že Herodesovi Veľkému, panujúcemu „židovskému kráľovi“, sa narodilo ďalšie dieťa, ktoré sa rozhodol urobiť svojím oficiálnym dedičom. Herodes mal už v tom čase minimálne pätnásť detí. Bol známy tým, že často menil názor ohľadom toho, kto by mal byť jeho nástupcom, takže by mohlo byť reálne, že sa novonarodený kráľ narodil až teraz. V každom prípade sa však z úctivosti – a možno aj trochu zo zvedavosti – rozhodli urobiť akúsi diplomatickú cestu, privítať toto dieťa a dať mu dary, zodpovedajúce jeho hodnosti.
Predstav si, ako sa mudrci museli cítiť, keď prišli do Jeruzalema. Namiesto dvora tešiaceho sa z nového dediča Herodesovho trónu našli kráľa, ktorému sa žiadne ďalšie dieťa nenarodilo. Ich prítomnosť ho navyše len znepokojila a rozrušila. Rozrušila dokonca celý kráľovský dvor (pozri Mt 2, 3). Ich príchod a zvesti o novom kráľovi znepokojili Herodesa až natoľko, že zvolal zvláštnu radu náboženských radcov, ktorá mala prísť na to, o aké dieťa ide.
Potom však prišlo ešte jedno prekvapenie: Herodes mudrcov požiadal, aby našli to dieťa a potom sa vrátili a porozprávali mu o ňom – údajne preto, aby „sa mu mohol ísť pokloniť aj on“ (porov. Mt 2, 8). To bola nezvyčajná požiadavka. Herodes predsa mohol vyslať vlastnú delegáciu, zvlášť keď zistil, že to dieťa sa narodilo v Betleheme (pozri Mt 2, 5). Mudrci mohli vycítiť, že Herodes čosi plánuje. Možno ho upodozrievali z toho, že má za lubom niečo nekalé. A tak – majúc sa pred ním na pozore – od neho odišli a dychtivo hľadali ďalej novonarodeného vládcu, ktorý mal „spravovať… Izrael“ (2, 6). A ich vytrvalosť sa im vyplatila.

Stretnutie s Ježišom
Keďže Betlehem leží len asi desať kilometrov na juh od Jeruzalema, cesta tam mudrcom trvala pravdepodobne len niekoľko hodín. Preto keď prišli pred dvere Jozefovho a Máriinho príbytku, mali svoje čudné stretnutie s Herodesom ešte stále čerstvo v pamäti. No všetku ich ostražitosť a únavu nahradila radosť, keď ich Mária – pravdepodobne sama zmätená ich príchodom – nechala vojsť a dovolila im pozrieť sa na dieťa (pozri Mt 2, 10).
Dokážeš si predstaviť ten výjav? Mladá matka z malého mesta otvára dvere. Pred nimi však stoja urodzení muži z ďalekých krajín a pýtajú sa na nejakého kráľa. Celá tá scéna je zároveň podivná i úžasná.

Celý článok bude prístupný od 16.12.2019

  

 

 

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

Adam Szustak OP

ešte5minút

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt