číslo 10,  ročník 20, advent 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Máriino adventné putovanie
Kráčajme s Máriou do Alžbetinho domu


 

Aká by bola naša oslava Vianoc, keby sme Máriu považovali len za nejakú vedľajšiu postavu všetkých týchto udalostí? Keď si na ňu spomenieme, okamžite nám zídu na um dve udalosti: zvestovanie a návšteva u Alžbety. Kto by mohol zabudnúť na príbeh o návšteve anjela sľubujúceho narodenie dieťaťa, ktoré zdedí Dávidov trón? A kto by mohol zabudnúť na Máriinu nádhernú odpoveď: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38)? A kto z nás by si nespomenul na Magnifikat, jej povznášajúcu modlitbu chvály, ktorú vyslovila pri návšteve Alžbety?
No medzi týmito dvomi stretnutiami sa stalo ešte čosi: udialo sa prvé adventné putovanie. Písmo nám hovorí, že len čo anjel od Márie odišiel, ona sa „vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu“ (Lk 1, 39 – 40). Táto cesta má približne stopäťdesiat kilometrov a Mária po nej mohla ísť približne týždeň. Mala teda dosť času na modlitbu a uvažovanie. Teraz však pozýva na toto putovanie aj nás. Predstav si, že kráčaš spolu s Máriou, a uvažuj, nad čím asi premýšľala.

Rozjímanie nad Božími prisľúbeniami
Samozrejme, že nevieme, nad čím presne Mária uvažovala, no vieme, že to bola žena modlitby (pozri Lk 2, 19. 51). Určite nejaký čas strávila uvažovaním nad tým, čo práve prežila. Určite sa to všetko snažila pochopiť.
Možno si Mária pripomínala slová anjela a modlila sa: „Pane, ty si sľúbil, že mi dáš dieťa, syna, ešte predtým, než sa stanem Jozefovou manželkou. Dala som ti svoje áno, hoci to môže znamenať, že o Jozefa celkom prídem. No bez ohľadu na to, čo bude ďalej, budem ti stále hovoriť áno. Pane, prosím, pomôž mi lepšie pochopiť povolanie, ktoré som práve prijala.“

Magnifikat
Keď Mária prišla do cieľa svojho putovania, pozdravila Alžbetu a predniesla vlastnú modlitbu – Magnifikat (Lk 1, 46 – 55). Táto modlitba chvály musela vyplynúť z toho všetkého, nad čím cestou premýšľala, zo všetkého, čo jej Boh počas cesty dal pochopiť.
Mária začína zvestovaním toho, že jej duša „velebí Pána“ a jej duch „jasá v Bohu“ (Lk 1, 46 – 47). Aká musela byť vtedy šťastná a plná dôvery! Jej život sa pritom len pred chvíľou obrátil celkom naruby. Len nedávno sa dozvedela, že bude mať dieťa; v danej situácii však hrozilo nielen to, že ju opustí Jozef, ale aj to, že ju ľudia ukameňujú. No predsa prekypovala radosťou.

Prečo bola taká radostná? Spomedzi mnohých možností môžeme spomenúť dve najpravdepodobnejšie:

  • Po prvé, Mária videla, že Boh plní prisľúbenia dané Izraelu. Keď ju Alžbeta oslovila „matka môjho Pána“ (Lk 1, 43), Máriina viera musela ešte väčšmi vzrásť. Anjelove slová boli pravdivé – Božia spása už bola blízko! Možno si Mária pripomenula aj žalm, ktorý hovorí: „Rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu“ (Ž 98, 3). Mária sa teda raduje z Pánovej vernosti: „Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky“ (Lk 1, 54 – 55). Mária vnímala, že jej syn bol v skutočnosti „Pán“, ktorý naplní starobylé Božie prisľúbenia o záchrane Izraela (pozri Lk 1, 43).
  • Po druhé, Mária sa tešila z nečakaného spôsobu, akým Boh konal. Jeho kráľovstvo prichádzalo skrze slabých, nie mocných. Sama videla, ako arogantní rímski vládcovia trápia Boží ľud. Videla, ako ich vojaci používajú hrozby a násilie na zachovanie pokoja v Izraeli. Vedela o chorobne podozrievavom kráľovi Herodesovi, ktorý sa neštítil vraždiť. A Boh si vyvolil ju, chudobnú ženu z Galiley, aby pokoril arogantných a „tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú“, a „povýšil ponížených“ (Lk 1, 51 – 52). A vedela tiež, že jej syn v tom zohrá dôležitú úlohu, ktorú mu dá Boh.

Celý článok bude prístupný od 16.12.2019

  

 

 

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

Adam Szustak OP

ešte5minút

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt