číslo 9,  ročník 20, november 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Memento mori
Ako nám pripomínanie posledných vecí môže zmeniť život
sestra Theresa Aletheia Nobleová, FSP


 

„Ty neveríš v Boha?“
Tak ako inokedy aj v ten deň som na skúške orchestra sedela vedľa svojej spolužiačky Any. Spájalo nás to, že ani jedna z nás na tieto skúšky veľmi necvičila. Zo zadného radu husľovej sekcie, kde sme boli my, bolo občas počuť chichúňanie. Vychádzali sme spolu dobre – teda až do dňa, keď som jej povedala, že som ateistka.
„Uvedomuješ si, že pôjdeš do pekla, však?“
Ana na mňa civela a čakala na odpoveď. No ja som len uprene hľadela na rozmazané noty pred sebou, až kým som si nebola celkom istá, že som potlačila slzy.
Pomyslela som si: Ako si môže niekto myslieť, že povedať druhému, že pôjde do pekla, je dobrý spôsob, akým ho môže priviesť k viere v Boha?

Večná váha terajšej chvíle
Ana sa so mnou už nikdy viac nerozprávala. No keď som sa neskôr obrátila a stala sa katolíčkou (a potom vstúpila do kláštora!), občas som sa v mysli k tomuto rozhovoru vrátila. Poviem vám, že to naozaj nebol veľmi účinný spôsob evanjelizácie. No napriek tomu, že to Ana podala tak zle, pozitívne na tom bolo to, že mala starosť o moju dušu a o to, kde strávim svoju večnosť. Ako ateistka som nestretla mnohých katolíkov, ktorí by boli ochotní rozprávať o tom, že to, čomu verím, bude mať dosah na moju večnosť; ba nestretla som ani takých katolíkov, ktorí by sa veľmi zaujímali o posmrtný život.
Na tieto témy som sa po svojom obrátení veľmi nesústredila – a to ani po tom, čo som vstúpila do kláštora. Všetko sa však zmenilo pred pár rokmi, keď som každý deň začala rozjímať o svojej smrti.

Hľadieť do tváre smrti
Memento mori po latinsky znamená „pamätaj na smrť“. Táto veta sa spája s tradíciou overenou praktikou pripomínania si smrti, ktorá je nevyhnutná a nepredvídateľná. Jej cieľom je pritom pripraviť sa na to, čo príde po nej. Rozjímanie o smrti môže znieť ponuro a depresívne, no v skutočnosti je to rozjímanie plné nádeje. Pomáha nám obrátiť svoju pozornosť na tie najdôležitejšie veci, aby sme tak dokázali žiť s jasnou mysľou a určitým cieľom. Toto duchovné cvičenie má korene vo Svätom písme aj v tradícii Cirkvi. Napríklad Kniha Sirachovho syna hovorí: „Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec a nikdy nezhrešíš“ (7, 40). V 6. storočí svätý Benedikt považoval toto cvičenie za také dôležité, že ho zahrnul do svojej regule pre mníchov: „Dennodenne majte pred očami smrť“ (4, 47).
Predtým, než som vstúpila k Sestrám svätého Pavla, dozvedela som sa, že zakladateľ našej rehole, blahoslavený James Alberione, mával na svojom písacom stole lebku, ktorá mu pripomínala smrť. V tom čase som o tejto tradícii vedela len málo, no o niekoľko rokov som sa rozhodla nasledovať jeho príklad. Povedala som si, že sa každý deň pozriem na keramickú lebku na svojom stole a spomeniem si pritom, že moja smrť môže nastať kedykoľvek. A pocity a myšlienky, ktoré pritom budem vnímať, potom prenesiem do modlitby.

Celý článok bude prístupný od 15.11.2019

  

 

 

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

Adam Szustak OP

ešte5minút

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt