číslo 9,  ročník 20, november 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Trápenia a nebo
Znášajme súženia ako občania Božieho kráľovstva


 

Judita ako štyridsiatnička mala vážnu dopravnú nehodu. Prežila, no pre svoje zranenia musela byť hospitalizovaná. Zotavovala sa celé mesiace a po celý ten čas mala veľké bolesti. Nedokázala ani pracovať, ani sa starať o seba a svoju rodinu. Chýbali jej obľúbené činnosti – tenis, bicyklovanie a turistika. A postupom času si uvedomila, že tieto veci už nebude môcť robiť nikdy.
Keď začala chápať, aký bude odteraz jej nový život, začala upadať do čoraz väčšej skľúčenosti. „Prečo Boh dopustil, aby sa mi to stalo?“ pýtala sa. „Nezáleží mu vari na mne a mojej rodine?“ No napriek tomu nevylúčila Boha zo svojho života a neustále sa modlila. Vďaka tomu začala nadobúdať čoraz silnejšie presvedčenie, že Boh bude po celý čas s ňou.
Judita tiež postupne pochopila, že potrebuje zmeniť svoje zmýšľanie. Kdesi hlboko vo svojom vnútri si totiž myslela, že keď bude veriť v Boha, jej život bude jednoduchší než život tých ľudí, ktorí v Boha neveria. Teraz však začínala chápať, že nasledovať Ježiša znamená kráčať s ním po krížovej ceste. Začala vidieť, že aj Ježiš prežíval počas svojho života obdobia skúšok a súženia. Vďaka tomu však dokázala potom hlbšie prežívať aj jeho vzkriesenie. Inými slovami, Judita si začala osvojovať nebeskú víziu.
Práve na túto víziu sa chceme zamerať v tomto článku. Chceme sa pozrieť na to, ako nás prijatie nebeskej perspektívy môže posilňovať počas ťažkých chvíľ života.

Ježiš, muž bolestí
„Vo svete máte súženie“ (Jn 16, 33). Ježiš mohol tieto slová vysloviť, pretože utrpenie a bolesť poznal veľmi dobre. Zamysli sa nad tým, aký ťažký život mal. Spomeň si, koľko kilometrov prešiel pešo, koľkokrát sa ani nemal kedy najesť a na akých nepohodlných miestach spal. Zamysli nad tým, ako sa musel cítiť, keď niekoho v sobotu uzdravil, no potom ho za to kritizovali (pozri Mk 2, 24). Alebo keď videl, že jeho nepriatelia sa ho snažia nájsť, aby ho mohli zabiť.
Zamysli sa tiež nad tým, ako ho sklamali jeho najbližší priatelia. Judáš, jeden z Dvanástich, ho zradil, a Peter, jeho najbližší apoštol, zaprel, že ho pozná. A keď najviac potreboval podporu svojich priateľov – keď v agónii trpel na kríži –, takmer všetci ho opustili.
Vďaka čomu to Ježiš zvládol? Vďaka tomu, že zostal blízko svojho nebeského Otca. Svojim učeníkom povedal: „Nie som sám, lebo Otec je so mnou“ (Jn 16, 32). Svoju silu čerpal počas dlhých modlitieb od svojho Otca. Niekedy s ním strávil aj celú noc. Ježiš mal oči stále upreté na nebo, na miesto, na ktoré sa mal vrátiť a na ktorom ho raz mali obstúpiť zástupy ľudí vykúpených jeho smrťou a zmŕtvychvstaním.

Posledné slovo
Ani pre prvých Ježišových nasledovníkov nebolo utrpenie neznámym pojmom. Vedeli, že tým, že prijímajú jeho, prijímajú zároveň aj život, súčasťou ktorého mohlo byť aj prenasledovanie a mučenícka smrť.
Ježiš svojich učeníkov varoval, že môže nastať aj niečo také – a povedal im, aby sa vtedy považovali za šťastných a blahoslavených! „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami“ (Mt 5, 11 – 12).
Apoštol Pavol, ktorý tiež zakusoval rôzne ťažkosti, napísal: „Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky“ (2 Kor 4, 17 – 18). A svätý Jakub napísal: „Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú“ (Jak 1, 12).
Všimol si si, čo majú tieto tri citáty spoločné? To, že sa na utrpenie pozerajú z pohľadu večnosti. Nijako ho nebagatelizujú a nezľahčujú; hovoria len, že nemá posledné slovo. Posledné slovo bude mať Boh, a tým slovom je večný život s ním v nebi.

Ako „dobre trpieť“
Ako si teda môžeme čoraz viac osvojovať túto nebeskú perspektívu? Ako sa môžeme naučiť „pokladať to len za radosť“ (porov. Jak 1, 2), že nás stretajú rôzne ťažkosti? Predkladáme pár návrhov:

 1. Opri sa o Ježiša
  Ako sme už hovorili, Ježiš dokázal zniesť toľké utrpenie preto, lebo zostával blízko svojho Otca – tým, že bol verný modlitbe a vždy hľadal Otcovu vôľu. To isté platí aj o nás. Každý deň nás Ježiš pozýva: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu“ (Mt 11, 28 – 29). Opierať sa o Ježiša a prosiť ho o nájdenie pokoja pre svoju dušu môžeme zvlášť v ťažkých chvíľach. Zmenšiť svoje obavy a utíšiť svoj strach môžeme už len tým, že sa v tichu ponoríme do modlitby a predstavíme si, ako sedí vedľa nás. Práve v takýchto chvíľach môžeme načúvať Ježišovým slovám uistenia.
 2. Pevne ver, že je v tebe Duch Svätý
  Niekedy môžeš mať pocit, že si už na konci svojich síl. Vtedy si však spomeň na to, že si pri krste dostal Ducha Svätého. Pripomeň si, že Duch Svätý je verný a stále v tebe pôsobí. To však nie je len nejaká utešujúca myšlienka. To, že je Duch v tebe, znamená, že máš prístup k Božej múdrosti. Znamená to, že máš Niekoho, s kým sa môžeš modliť, ba dokonca, kto sa môže modliť za teba, keď ti už dôjdu slová (pozri Rim 8, 26). Znamená to, že máš prístup k moci samého Boha, ktorá ťa môže povzniesť, naplniť ťa nádejou a pomôcť ti hľadieť na život z nebeskej perspektívy.
 3. Neputuj sám
  Ježiš nikdy nechcel, aby jeho učeníci kráčali sami. A to platí ešte viac, keď prežívame nejaké zápasy či boje. Keď náš život začne byť ťažký, môžeme sa ocitnúť v pokušení uzavrieť sa do seba. Môžeme mať pocit, že by sme nemali hovoriť o svojich problémoch alebo že by sme nimi nemali zaťažovať druhých ľudí. No často je pravdou pravý opak. Zväčša totiž prichádzame na to, že ľudia nám chcú pomôcť – čo i len tým, že nás vypočujú a povedia nám nejaké povzbudivé slovo. Nekráčaj sám! Obráť sa napríklad na niektorého člena svojej rodiny alebo na priateľa vo farnosti či na svojho farára. Popros ho, aby sa za teba pomodlil alebo aby sa možno pomodlil aj s tebou. Ak ti nenapadá nikto, kto by ti mohol pomôcť, popros Boha, aby do tvojho života niekoho poslal. Ani Ježiš nekráčal po svojej ceste sám; preto určite nemáš po nej kráčať sám ani ty.
 4. Drž sa pevne nádeje na nebo
  Nebo je všade okolo nás, pretože všade okolo nás je Boh. Nie vždy je ľahké vidieť to, no Ježiš povedal, že nebeské kráľovstvo je medzi nami. My ho možno vidíme ešte len nejasne a akoby spoza závoja, no práve na to máme vieru. Môžeme v nebo veriť, hoci ho ešte nevidíme. Ak bude táto naša viera silná, už dnes zakúsime predchuť neba: v Eucharistii, v krásnom západe slnka alebo v objatí milovaného človeka. Všetky tieto „predchute“ nás upriamujú na budúcnosť. Hovoria nám o radosti, ktorá na nás čaká v nebi, kde budeme konečne zakúšať nebo v jeho plnej sláve a nádhere.

Všetko slúži na dobré
Boh chce, aby sme mali prisľúbenie neba vždy pred očami, bez ohľadu na to, v akej situácii sa práve nachádzame. Ak máš problém tomu veriť, spomeň si na všetky požehnania a milosti, ktoré ti už Boh dal. Spomeň si na svojich obľúbených svätcov a na ich vytrvalosť. Alebo rozjímaj o Ježišovi, ktorý prežíval smútok v Getsemanskej záhrade, no už o pár dní neskôr prežíval radosť zo vzkriesenia. A keby ti nič z toho nepomáhalo, tak si len opakuj prisľúbenie z Písma: „Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený“ (Rim 10, 13). Boh je verný; on ťa tou situáciou prevedie. A nám občanom neba napokon aj naše trápenia prinesú nebeskú slávu.
Písmo sľubuje, že „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia“ (Rim 8, 28). Veriť tomu niekedy nie je ľahké, no určite je to prisľúbenie, na ktoré sa môžeš spoľahnúť. Ver Božiemu slovu viac ako svojim pocitom. Dôveruj jeho prisľúbeniam. Ty si možno nedokážeš predstaviť, že by z tejto ťažkej situácie mohlo vzísť niečo dobré, no neskôr prídeš – spolu so všetkými občanmi neba – na to, že to všetko malo zmysel. Pevne sa toho drž a jedného dňa ťa prijme a objíme tvoj nebeský Otec. A v ten deň sa bude s tebou radovať celé nebo!

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt