číslo 7,  ročník 20, september 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Milosť pre daný okamih
Ako som našla Božiu milosť počas svojej cesty trúchlenia
Kathy Maslowová


 

To, ako reagujeme, keď niekoho stratíme, dokáže veľa napovedať o tom, kto sme. Držíme sa pevne nádeje, hoci tak, ako sa topiaci človek chytá slamky, alebo upadáme do pokušenia beznádeje? Naša reakcia môže otvoriť alebo zavrieť dvere Božej milosti.
Ja a môj manžel Mike sme najbolestnejšie prežívali stratu blízkeho človeka v roku 2010. Náš syn Alex mal vtedy autonehodu. V nemocnici nám neskôr povedali, že Alex takmer zomrel na mieste nehody. Záchranárom sa síce vďaka heroickému úsiliu podarilo stabilizovať jeho stav natoľko, aby ho mohli vrtuľníkom previezť do nemocnice, bol však napojený na prístroje. Lekári nám povedali, že jeho zranenia sú príliš vážne. Vlastne bol už mŕtvy. Krátko po tom, čo sme za ním so svojimi ostatnými deťmi prišli, odpojili ho od prístrojov.

Rodinné trúchlenie
Na roky, ktoré nasledovali po tejto udalosti, si pamätám len akosi matne. Veľmi dlho sme boli s Mikom v šoku. Snažili sme prísť na to, ako byť opäť rodinou – už bez Alexa. Naše ostatné deti mali sedem až dvanásť rokov a zármutok prežíval každý jeden z nás. Mike a ja sme sa usilovali previesť naše deti týmto zármutkom, hoci sme ním prechádzali zároveň aj my sami. Niektoré dni boli také ťažké, že som sa musela snažiť prežiť len najbližších päť minút.
Počas tých rokov som pochopila, čo znamená žiť v prítomnej chvíli. V nej je totiž prítomná Božia milosť. Nie v minulosti ani v budúcnosti; je tu a teraz.
Veľakrát som si už myslela, že to vzdám. Bolo to príliš ťažké. Moje deti sa trápili a potrebovali ma, no ja som im takmer nemala čo dať. Nemala som odpovede – ani pre seba, ani pre ne. Niekedy som počúvala, ako mi niektoré z mojich detí rozpráva, čo ho trápi, a v duchu som sa modlila: Pane, netuším, čo mám na to povedať. Netuším, čo potrebuje počuť. No kým sme sa dorozprávali alebo doplakali, našla som slová. Vedela som, že to nie sú slová odo mňa, ale že sú od Ducha Svätého.

Rozhodnutie veriť
Počas dní, keď som sa cítila prázdna, smutná a bola som už-už pripravená vzdať to, myslela som na Šimona Petra, ktorý Ježišovi povedal: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života a my veríme“ (porov. Jn 6, 68 – 69). Ježiša totiž vtedy mnohí jeho nasledovníci opustili, a tak sa aj ostatných učeníkov opýtal, či chcú odísť. Tieto Petrove slová sa stali mojimi slovami, ktoré som vo viere vyznávala.
Občas som bola v pokušení poddať sa beznádeji. Už som však vedela, že myšlienky vedúce k sebaľútosti a bolesti sú pokušením. Vedela som tiež, že túto cestu si nechcem vyvoliť. Spolu s Petrom som si vyberala Pána. Niekedy som toto rozhodnutie robila trochu s nevôľou. No napriek tomu som ho vždy urobila. A keď som cítila, že mi už neostali žiadne sily, hoci som ich potrebovala, silu mi dodal Boh.

Neexistuje „správny“ spôsob
Už nikdy nebude ďalší Alex. Alex bol jedinečný a neopakovateľný človek. Bez neho je môj svet menší. A tak je to správne. Je to tak, ako – mysliac na vlastného syna – napísal Nicholas Wolterstorff vo svojom Náreku za synom (Lament for a Son): „Ak bol hodný lásky, je hodný aj trúchlenia a zármutku. Zármutok je existenciálnym svedectvom o hodnote milovaného. Tá hodnota pretrváva.“
Jedna z najdôležitejších vecí, ktoré som pochopila ohľadom zármutku, bola, že zármutok prežíva každý človek celkom jedinečne a že je jedinečný aj pri každej strate, ktorú prežíva ten istý človek. Toto vedomie nám dáva slobodu trúchliť vlastným spôsobom. Osobne som dostala veľkú milosť v tom, že tí, ktorí ma podporovali počas mojej cesty trúchlenia, dovolili mi trúchliť nad stratou syna bez odsudzovania a bez nejakých svojich očakávaní. Plakali spolu so mnou, smiali sa so mnou a nikdy mi nedali pocítiť, že by som už mala byť v nejakom inom štádiu. Mohla som bez zábran vyjadrovať všetky svoje emócie, emócie, ktoré cíti človek, ktorý trúchli. Mohla som sa bez obáv pýtať a zápasiť vo svojom vnútri. A ak som niekedy pochybovala o tom, že aj uprostred zármutku je so mnou Božia milosť, potrebovala som si len spomenúť na mnohých bratov a sestry v Kristovi, ktorí ma sprevádzali na ceste trúchlenia. Oni boli skutočne jeho telom tu na zemi.

Trúchliť s nádejou
Trúchlenie je príležitosť, hoci bolestná, otvoriť sa plnšie Božej milosti a Božiemu milosrdenstvu. V dôsledku trúchlenia nad synom sa zmenilo moje srdce. Zistila som, že práve zlomené srdce dokáže rásť. Popritom, ako som dokázala lepšie sprevádzať druhých a prevádzať ich problémami, ktoré prežívali, vzrástla aj moja schopnosť milovať.
Trúchlenie je súčasť života – súčasť lásky. Ak si trúfneme milovať, budeme aj trúchliť. Raz som si v duchu položila otázku: „Ako trúchlia kresťania?“ Odpoveď, ktorú som našla, znela: „My kresťania trúchlime s nádejou.“
Asi rok po Alexovej smrti sme boli na pohrebe pätnásťročného syna našich priateľov. Cítila som v srdci veľkú bolesť, lebo som presne poznala ich zármutok. Stále si jasne pamätám časť homílie. Kňaz slúžiaci svätú omšu povedal, že keď zomrie niekto, koho sme milovali, zomrie aj kúsok z nás a ten je od tej chvíle už v nebi. Keď počas života prežívame čoraz viac strát, je čoraz viac kúskov z nás v nebi. Tento obraz bol veľmi krásny a pravdivý. Čím viac smútime s nádejou vo vzkriesenie, tým tenším sa pre nás stáva závoj oddeľujúci nebo od zeme. A keď raz vstúpime do neba, opäť sa tam sami zjednotíme a stretneme sa s tými, ktorí nás predišli.
Keď odvtedy na svätej omši spievame hymnus Svätý, Svätý, Svätý a pripájame tak svoj hlas k hlasom svätých a anjelov v nebi, cítim, že som blízko svojho syna. Viem, že príde ešte viac zármutku. Umrú viacerí ľudia, ktorých milujem. No každá táto strata bude zároveň príležitosťou o trochu viac si otvoriť srdce premieňajúcej Božej láske. V dôsledku toho sa totiž mením. Stávam sa plnšie človekom, stávam sa plnšie živou v Kristovi.

  

 

 

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

Adam Szustak OP

ešte5minút

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt