číslo 7,  ročník 20, september 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry,
Aj ja som, podobne ako mnohí z vás, rodič i starý rodič. A tiež väčšinu mojich priateľov tvoria ľudia, ktorí sú rodičia a starí rodičia. Často ich počúvam hovoriť: „Chcem len, aby boli moje deti šťastné.“ No keby sme sa dvadsiatich rodičov opýtali, ako toto šťastie vyzerá, dostali by ste tridsať rôznych odpovedí! Nik z nás však nechce, aby naše deti trpeli; chceme jednoducho, aby boli šťastné.
Vedeli ste však, že Ježiš nás naučil definíciu šťastia? Je v blahoslavenstvách (pozri Mt 5, 3 – 12). Grécke slovo, ktoré sa zväčša prekladá ako „blahoslavení“ – napríklad vo vete „Blahoslavení chudobní v duchu“ –, totiž možno preložiť aj ako „šťastní“. Akoby nám Ježiš hovoril: Ak chcete byť naozaj šťastní, mali by ste žiť takto. Tento mesiac sa zameriame na tri blahoslavenstvá: Blahoslavení chudobní v duchu, milosrdní a tí, čo šíria pokoj. Práve tieto tri blahoslavenstvá si vyberáme preto, lebo nás učia, ako máme pristupovať k Bohu (chudobní v duchu) a ako sa o druhých starať svojimi slovami a skutkami (milosrdní a tí, čo šíria pokoj).

Šťastní sú tí, čo sú chudobní v duchu
Keď sa prorok Izaiáš stretol s Božou svätosťou, zvolal: „Beda mi, áno, som stratený! Veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami; a moje oči videli kráľa, Pána zástupov“ (Iz 6, 5). Alžbeta pri príchode svojej príbuznej Márie zasa zvolala: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1, 43). Podobné slová vyslovili aj apoštoli Peter a Pavol, slepec Bartimej a mnohí ďalší (pozri Mk 10, 47; Lk 5, 8; 1 Tim 1, 15).
Všetci títo ľudia zažili Božiu prítomnosť a v tom okamihu pochopili, ako málo môžu Bohu sami ponúknuť. Všetci prichádzali k Bohu s prázdnymi rukami a pocitom vlastnej biedy; a prosili ho, aby ich naplnil a pomohol im. Aj ja sa každý deň modlím ako títo veľkí svätci, aby mi Ježiš pomohol byť chudobným v duchu!

Šťastní sú tí, čo sú chudobní v duchu
No na to, aby sme boli šťastní, nestačí len naša vnútorná disponovanosť. Pravé šťastie možno dosiahnuť len vtedy, keď s členmi svojej rodiny, ba vlastne so všetkými ľuďmi vôkol seba zaobchádzame s rovnakým milosrdenstvom a zľutovaním, aké sme sami zakúsili. V deň, keď sa stretnem s Ježišom tvárou v tvár, chcem naozaj „dosiahnuť milosrdenstvo“. Preto chcem dnes preukazovať milosrdenstvo a zľutovanie dokonca aj tým, ktorí neprosia o odpustenie. Chcem byť milosrdný tak, ako je ku mne milosrdný môj nebeský Otec (pozri Lk 6, 36).
Chcem tiež prežívať šťastie, ktoré človek zakusuje, keď v každej situácii šíri pokoj. Chcem, aby moje slová prinášali pokoj a povzbudenie mojej rodine, mojim bratom a sestrám vo farnosti aj kolegom v práci. Nechcem už hovoriť negatívne slová, ktoré ľudí ničia, a namiesto toho sa s ľuďmi rozprávať s rovnakou láskou, akú voči nim cíti Ježiš.
Tento mesiac prosme Pána, aby nás učil pravému šťastiu. Pristúpme k nemu s prázdnymi rukami. Buďme pomalí v odsudzovaní a rýchli v odpúšťaní. A pre všetkých, ktorých stretneme, sa staňme poslami pokoja.

Jeff Smith, vydavateľ

  

 

 

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

Adam Szustak OP

ešte5minút

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt