číslo 6,  ročník 20, júl-august 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Lepšie prisľúbenia Novej zmluvy
Boh nám môže zmeniť srdce


 

V roku 1870 dánsky vynálezca Rasmus Malling-Hansen predstavil prvý písací stroj na svete. Bol to úžasný vynález, ktorý nahradil pomalé a únavné ukladanie písmeniek v tlačiarni a ešte pomalšie písanie perom a atramentom. Stroj bol všeobecne považovaný za veľkú novinku a nejeden vtedajší spisovateľ si ho nevedel vynachváliť. Sám tvorca napísal, že tento nový, účinný stroj mu pomohol lepšie usporiadať myšlienky, ba dokonca zohral aj úlohu pri „formovaní“ jeho spôsobu myslenia. Čo by mohlo byť lepšie ako toto?
No čosi lepšie sa predsa len objavilo – prvý program na spracovanie textu sa na verejnosti objavil v roku 1979. Krátko po ňom prišli aj stolové počítače a po nich prenosné notebooky pripojené na internet. Dnes sú už počítače také malé, že sa zmestia do vrecka – a dokážeme z nich aj telefonovať. Dokázal by si niekto v roku 1870 predstaviť, že je možné vytvoriť takúto pôsobivú technológiu?
Možno nejako podobne premýšľali aj Izraeliti pri úvahách nad zmluvou, ktorú s nimi Boh uzavrel. Čo by mohlo byť lepšie, ako byť zvláštnym vlastníctvom všemocného Boha? Sám Mojžiš sa raz opýtal: „Veď ktorý národ je taký veľký a má bohov tak blízko, ako je nám blízko Pán, náš Boh, kedykoľvek ho vzývame?!“ (Dt 4, 7).
A predsa mal Boh za lubom ešte niečo väčšie: uzavrieť novú zmluvu, ktorá by zmenila ľuďom život ešte hlbšie a presiahla by izraelský národ – jej súčasťou by boli všetci ľudia na zemi. Táto zmluva mala byť od tej starej až taká odlišná, že prorok Jeremiáš vyhlásil: „Pán tvorí čosi nové na zemi“ (Jer 31, 22). Akoby Boh nanovo utváral svoj ľud. V tomto článku chceme preskúmať, vďaka čomu je táto nová zmluva lepšia než tá predchádzajúca. No predovšetkým si chceme položiť otázku, ako môžeme prijať požehnanie a milosti, ktoré z nej plynú.

Spečatená Ježišovou krvou
Písmo i staroveká tradícia to hovoria jasne – ak chce niekto uzavrieť zmluvu, potrebuje niekoho, kto ju sprostredkuje. V Starom zákone boli prostredníkmi medzi Bohom a ľuďmi Mojžiš a neskôr kňazi slúžiaci v chráme. Prinášaním obiet a modlitieb pomáhali ľuďom zostať v spojení s Bohom i medzi sebou.
Malo to však jeden háčik: aj kňazi, ktorí boli prostredníkmi tejto zmluvy, boli – podobne ako Izraeliti – limitovaní. Ich obety mohli ospravedlniť hriechy ľudí, no nemohli im pomôcť úplne premôcť ich hriech. Ľudia boli teda uväznení v nekončiacom sa kolotoči hriechu a obiet, pretože sa neustále snažili plniť Pánove prikázania, no neustále v tom zlyhávali. Zásah, ktorý by túto situáciu zmenil, musel prísť od Boha, nie od ľudí či kňazov. A presne to sa aj stalo.
Sám Ježiš, Boží Syn, sa stal Prostredníkom tejto novej zmluvy. No namiesto toho, aby túto zmluvu spečatil krvou obetného zvieraťa, spečatil ju svojou vlastnou krvou. A tak sa prostredníkom nestal hriešny kňaz, ale Ježiš, dokonale poslušný Otcovi. Pretože Ježiš obetoval vlastnú krv, naše hriechy nám boli odpustené a zotreté. Pretože jeho krv je krvou Bohočloveka, má moc dosiahnuť aj skryté miesta nášho srdca a očistiť nám svedomie. A – a to je ešte dôležitejšie – má moc zjednotiť nás s Bohom a spojiť nás s ním putom, akým by nás s ním nemohla spojiť žiadna iná obeta.
Toto je teda oveľa lepšia zmluva, však? Možnosť vstúpiť do takéhoto nového vzťahu s Bohom je skutočne nesmierna milosť! Áno, možno je ťažké uveriť tomu, že by bol Boh k tebe až taký štedrý, no je to tak. Aj pre teba urobil to isté, čo pre Abraháma – prevzal iniciatívu, sklonil sa z neba a pritiahol ťa k sebe.

Lepšia zmluva, lepšie prisľúbenia
List Hebrejom hovorí, že táto nová zmluva „sa zakladá na lepších prisľúbeniach“ (Hebr 8, 6) než tá predchádzajúca.
Po prvé, Boh prisľúbil, že nám vpíše svoje zákony do sŕdc (pozri Hebr 8, 10). Pri prvej zmluve Boh Izraelitov „vzal za ruku“ a vyviedol ich z otroctva na slobodu. Sprevádzal ich a hovoril im, kam majú ísť. No teraz nás vedie zvnútra. Svoje cesty a prikázania vkladá priamo do našich sŕdc. Keď v modlitbe a v Božom slove hľadáme Pána či so srdcom naplneným očakávaním slávime sviatosti, môžeme zakúšať, ako sa nám jeho Duch prihovára a sprevádza nás. Môžeme cítiť, ako obmäkčuje naše srdce a vkladá doň lásku k jeho cestám. Tak môžeme tiež zakúsiť, ako nás jeho milosť pretvára na jeho obraz. Inými slovami, on je v nás, nielen s nami!

Celý článok bude prístupný od 31.7.2019

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt