číslo 6,  ročník 20, júl-august 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
čo vám napadne pri slove zmluva? Mne osobne toto slovo znie trochu chladne. Spája sa mi totiž skôr s prácou či kúpou a predajom nejakých vecí. Možno znie slovo zmluva takto sterilne a právnicky aj vám. Skúsme sa však spoločne zamyslieť ešte nad inou zmluvou, ktorú mnohí z nás veľmi dobre poznajú; zmluvou, ktorá je viac než chladným dokumentom. Skúsme sa zamyslieť nad manželstvom.
Áno, manželstvo je zmluva, no taká, ktorá sa odvíja od vzájomnej lásky: milujem ťa a zaväzujem sa, že si ťa budem navždy ctiť. Budem vždy tvoj, pretože som sa tak rozhodol a už to nikdy počas nášho života neodvolám.
Raz, keď som čítal nejaký cirkevný dokument a porovnával som ho s latinskou alebo talianskou verziou, padlo mi do očí a priam sa mi vpísalo do srdca jedno slovo: irrevocabile – neodvolateľná. Odrazu som si uvedomil, že práve taká je Božia láska k nám. Je neodvolateľná. On nás bude milovať navždy a nemôže sa to zmeniť, pretože v Bohu niet zmeny. Inak povedané, Boh je verný.
Zároveň som si však v tej chvíli uvedomil ešte čosi iné: Naša láska by mala byť podobná tejto jeho láske. Aj naša láska k nemu by mala byť neodvolateľná. Lebo láska je skutočná len vtedy, keď je takáto.
Dnes sa slovom láska označuje všeličo. Zaľúbenosť, sympatia, náklonnosť, príťažlivosť. Ale ak to, čo nazývame slovom láska, nemá v sebe tento zmluvný charakter, teda túto neodvolateľnosť, nie je to pravá láska, je to len falzifikát, zlá napodobenina, atrapa lásky.
Radujme sa teda, že nás Boh takto miluje! Veď on svoje rozhodnutie milovať nás nikdy neodvolá! Prijímajme túto lásku a prijímajme ju hojne, pretože ona sa nikdy nevyčerpá. A usilujme sa mu ju s rovnakou vernosťou opätovať.

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt