číslo 6,  ročník 20, júl-august 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry,
v tomto čísle sa venujeme jednej z mojich obľúbených biblických tém: zmluve, ktorú s nami uzavrel Boh. Slovo „zmluva“ počúvame pri každej svätej omši, keď kňaz opakuje Ježišove slová vyslovené pri Poslednej večeri: „Toto je kalich mojej krvi... Je to krv novej a večnej zmluvy.“ No ako mnohé veci v duchovnom živote, aj tieto slová nám môžu ísť jedným uchom dnu a druhým von.
Čo znamená, že má Boh s nami zmluvu? Znamená to, že sa s nami zviazal. Znamená to, že sa zaviazal milovať nás, starať sa o nás, chrániť nás a viesť nás do neba. A keďže je táto zmluva večná, znamená to, že sa k tomu zaväzuje naveky. Slovami žalmistu, jeho „vernosť je upevnená v nebesiach“ (Ž 89, 3). No Boh sa nezviazal len s ľudstvom ako celkom; uzavrel aj zmluvu jednotlivo s každým z nás. On sa zviazal i s tebou!
Jedna z vecí, ktoré mám na zmluve najradšej, je to, že zmluva sa zakladá na Božej bezpodmienečnej láske k nám, nie na našich výkonoch. Boh nepovedal, že dodrží svoju zmluvu len s tými, ktorí budú dokonalí. Nepovedal, že ju bude dodržiavať len v tých dňoch, keď sa budeme správať pekne, no bude ju ignorovať, ak upadneme do hriechu. Nie, jeho zmluva je vytvorená práve pre hriešnikov. Písmo dokonca hovorí, že Ježiš uviedol túto zmluvu do platnosti tým, že na kríži vylial svoju krv „na odpustenie hriechov“ (pozri Hebr 13, 20; Mt 26, 28).

Analógia
Koncom júna, na slávnosť svätých Petra a Pavla, so svojou manželkou Jeannie oslavujeme výročie svadby. Tento rok je to už 34 rokov odvtedy, čo sme si sľúbili, že budeme k sebe úprimní a otvorení v dobrých aj v zlých časoch, v zdraví aj v chorobe a že sa budeme milovať a ctiť po všetky dni svojho života. V priebehu tých rokov sme zažili veľmi veľa „dobrých časov“, v ktorých bolo ľahké navzájom sa milovať a ctiť, no bolo aj (hoci len pár) takých chvíľ, v ktorých to až také ľahké nebolo. Uprostred všetkých tých chvíľ sme však vedeli, že sme vzájomne zviazaní zmluvou lásky – zmluvou, ktorú Boh mnohokrát požehnal.
Táto manželská analógia dobre vykresľuje, aká je Ježišova zmluva s nami. Aj on je pri nás v dobrých i zlých časoch, v zdraví aj v chorobe. Sľubuje nám, že nás bude milovať a ctiť po všetky dni nášho života. Ba dokonca nám sľubuje, že bude s nami stále, „až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Akého máme láskyplného a verného Boha!
Tento mesiac vás pozývam prehĺbiť chápanie Ježišovej zmluvy s nami. Počas modlitby v nasledujúcich týždňoch proste Ducha Svätého, aby vám ukázal, aký je vám Ježiš verný. Poproste ho, aby vám pomohol uzrieť, ako silno sa s vami Boh zviazal. A pamätajte, že to nie je len nejaká pozitívna informácia. To, že je nám Boh bližšie, než si dokážeme predstaviť, je radostná zvesť!

Jeff Smith, vydavateľ

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt