číslo 5,  ročník 20, jún 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Boh milosrdenstva a vernosti
Vzoprieť sa lžiam o Bohu
diakon Keith Strohm


 

Skús sa zamyslieť nad rôznymi predstavami o Bohu. Niektorí vnímajú Boha ako pedantského účtovníka, ktorý počíta všetky hriechy a porovná ich s našimi dobrými skutkami. Ďalší ho vnímajú ako prchkého sudcu, ktorý je v momente pripravený uznať nás za vinných. A niektorí ho zasa vnímajú ako dobráckeho deduška, ktorý sa len usmieva a necháva nás robiť, čo sa nám zachce.
Tieto skreslené pohľady na Boha spočiatku nemusia spôsobovať veľkú škodu, no diabol ich dokáže veľmi dobre využiť. Chopí sa jedného alebo aj viacerých týchto obrazov, zveličí ich a presvedčí nás, že Boh nám vo svojom srdci nechce to najlepšie. Vie, že ak sa mu podarí zatemniť náš obraz Boha, dokáže oslabiť našu dôveru v Pána a postupne nás od neho odvádzať čoraz ďalej.
V tomto článku diakon Keith Strohm rozoberá diablove najčastejšie lži o Bohu: že Boh nie je dobrý, že mi nemôže pomôcť a že nie je mocnejší ako diabol. Podobne ako v predchádzajúcom článku, aj v tomto nám pomáha pochopiť pravdu, konkrétne pravdu o Bohu – pravdu, že Boh má moc oslobodiť nás.

Prvá lož: Boh nie je dobrý Otec
Jedna z tradičných taktík Nepriateľa – vlastne jedna z prvých, ktoré vidíme v Písme – spočíva v snahe presvedčiť nás, že Boh nie je dobrý Otec. Ak začneme Boha vnímať ako toho, ktorý je proti nám, alebo toho, ktorému je celkom jedno, čo prežívame, potom s veľkou pravdepodobnosťou začneme prežívať strach: strach z Boha, strach z druhých ľudí, ba dokonca aj strach zo života.
Navyše, keď začneme veriť, že Boh nie je dobrý, začneme posudzovať Božie slovo a Božie konanie zo svojho pohľadu. Napríklad Otec, ktorý nechá trpieť svojho Syna, je netvor, a ja určite nedám svoje srdce netvorovi.
Táto lož sa potom stane vstupnou bránou pre ďalšie lži a vnútorné boje: hnev na Boha pre utrpenie vo svete, úzkosť vyvolaná nezmyselnosťou života alebo strach, že nám Boh môže urobiť niečo zlé.
Niektorí z nás vyrastali v rozvrátených alebo nesúdržných rodinách alebo s rodičmi, ktorí nás týrali. Naša skúsenosť s pozemskými rodičmi môže ovplyvniť naše chápanie a vnímanie Boha Otca. Áno, naša skúsenosť neklame. Naši pozemskí otcovia a mamy naozaj nemuseli byť dobrými rodičmi. No táto lož o Bohu Otcovi sa často neprávom opiera o naše skúsenosti s pozemskými otcami.

Pravda: Boh ti chce len dobre
V Knihe Genezis čítame, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a na svoju podobu. No had zviedol našich prarodičov, keď im povedal, že nezomrú, keď budú jesť zo zakázaného ovocia. Adam a Eva sa rozhodli neprijať úlohu, ktorú v ich živote mal mať Boh. Týmto svojím rozhodnutím odmietli závislosť od Boha a oddelili sa od neho. Paradoxne, tým, že sa rozhodli oslobodiť od Boha, stali sa otrokmi hriechu a podrobili sa diablovej vláde temnoty.
Týmto sa však tento príbeh neskončil. Boh nás vo svojej láske nenechal napospas nášmu utrpeniu. Urobil niečo mimoriadne. Doprostred tejto tragédie a utrpenia spôsobeného stavom človeka vyslovil jediné slovo, Božie Slovo, Ježiša.
Boh je dobrý Otec. Vo svojom Synovi Ježišovi zlomil moc smrti a nášmu životu dal celkom nový rozmer.
Ako by sa zmenil prístup k tvojmu životu, k tvojim vzťahom a k tvojej modlitbe, keby si prijal túto základnú pravdu: že Boh je dobrý Otec, ktorý túži po tvojom šťastí? Práve k tomuto ťa totiž Pán pozýva!

Druhá lož: „Boh mi nemôže pomôcť“
Beznádej je vákuum. Vysáva vzduch zo života a bráni nám dýchať. Necháva z nás vykrvácať silu našej vôle, zožiera naše odhodlanie a napáda nákazou naše myslenie. Ak si sa už niekedy cítil akoby uväznený v nejakej situácii alebo premožený a zdrvený okolnosťami svojho života, vieš, aké to je. Ak sa Nepriateľovi podarí presvedčiť nás, že nejaká situácia – alebo náš život vo všeobecnosti – presahuje Božiu moc tak, že on danú vec nedokáže zmeniť, začneme sa pred Bohom a jeho milosťou uzatvárať.

Celý článok bude prístupný od 16.6.2019

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt