číslo 4,  ročník 20, Veľká noc 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry,
predstavte si, že by ste žili v dome, za ktorým by bol pomerne veľký kopec. Vždy od jari do jesene by ste museli na ňom týždeň čo týždeň kosiť trávu. Ako mladému človekovi by vám to veľmi neprekážalo, no s pribúdajúcimi rokmi by sa vám tento kopec zdal čoraz strmší a väčší. Jedného dňa by však za vami prišiel sused so správou, že na váš problém s kosením našiel riešenie. Vraj existuje nejaký dosiaľ neznámy roztok, ktorý účinkuje veľmi potichu, no s obrovskou silou: keď ním človek pokropí nejaký kopček, dokáže rozpustiť aj skaly, ba celý tento kopec zrovnať so zemou. Tento roztok obsahuje podobné prvky ako dynamit, no neprináša výsledky hneď, účinkuje pomaly, časom – a oveľa tichšie!
Slovo dynamit pochádza z gréckeho slova dynamis, ktoré znamená „sila“. To isté slovo používa Pavol, keď sa modlí za to, aby sme spoznali „aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych“ (Ef 1, 19 – 21).
Možno síce nemáte pocit, že by ste vlastnili nejaký duchovný dynamit, no Božie slovo hovorí, že ho naozaj máte. Ako kresťania vieme, že v nás prebýva moc Ježišovho vzkriesenia – moc, ktorá premáha hriech a smrť! Ja i ty potrebujeme uveriť tejto moci a dôverovať jej viac než svojim vlastným myšlienkam a pocitom.
Moc Ježišovho vzkriesenia však účinkuje tak ako spomínaný roztok – síce potichu, no s veľkou silou. Niekedy sa nám jej pôsobenie môže zdať pomalé, no Boh v nás napriek tomu neprestáva pôsobiť a pracovať. Duch Svätý, ktorého sme prijali pri krste, nám zostáva verný a neustále nachádza nové spôsoby, ako nás pretvárať na obraz Ježiša Krista. Jeho moc, jeho dynamis sa v nás rozvíja bez ohľadu na to, či sme mladí alebo starí, bohatí alebo chudobní, zdraví alebo chorí.

Tvoja úloha: viera naplnená očakávaním
Ak chcete počas tohto Veľkonočného obdobia plnšie prežívať jeho moc, môžete urobiť jednu vec: zväčšite svoje očakávania. Uverte, že Boh chce konať a pôsobiť vo vašom živote, ako aj v živote tých, za ktorých sa modlíte! Jediná vec, ktorá dokázala obmedziť Ježišovu moc tu na zemi, bol zrejme nedostatok viery naplnenej očakávaním (pozri Mk 6, 5 – 6)! No keď ľudia takúto vieru mali, ich život sa menil.
Každý deň počas tohto obdobia, ktoré sa začína Veľkonočnou nedeľou a končí slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, teda hovorme Pánovi: „Pane Ježišu, dovoľujem ti mocne vo mne konať. Zmeň a pretvor ma na svoj obraz. Dávam ti vrchy vo svojom živote a vo svojej rodine a prosím ťa, aby si ich zrovnal so zemou.“ Boh môže odpovedať na vaše modlitby tak, ako si želáte, no môže na ne odpovedať aj celkom inak. Jedným si však môžete byť istý: Boh je verný. On si vás určite vypočuje a na vaše modlitby odpovie – zvlášť na tie, ktoré mu prednesiete s vierou plnou očakávania.

Jeff Smith, vydavateľ

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt