číslo 2,  ročník 20, február 2019 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Niet múrov pre dušu
Ctihodný Ján Tyranowski a jeho hnutie odporu v Poľsku okupovanom nacistami
Andrew Swafford


 

V roku 1941 nemeckí nacistickí vojaci vpadli do krakovskej farnosti svätého Stanislava Kostku a odvliekli z nej siedmich kňazov. V dôsledku tejto straty boli miestne spoločenstvá mladých postupne čoraz viac odkázané na vedenie laických dobrovoľníkov. Táto úloha pripadla Jánovi Tyranowskému, na prvý pohľad celkom obyčajnému a tak trochu čudnému mužovi po štyridsiatke. Tyranowského mnohí podceňovali, no on sa napokon stal ústrednou postavou formácie novej generácie Kristových svedkov. Vlastne až jedenásti muži, ktorých viedol, sa stali katolíckymi kňazmi – vrátane mladíka Karola Wojtyłu, dnes známeho skôr pod menom svätý Ján Pavol II.
V jednej z prvých esejí, ktoré Wojtyła vydal, nazýva Jána „apoštolom“. Napísal, že tento jeho svätý, ale trochu výstredný vodca „žil blízko pri Bohu alebo skôr s Bohom“. Wojtyłovo srdce uchvátilo svedectvo Jánovho života a vlialo do neho hlbokú a neutíchajúcu túžbu po vnútornom živote.

„Byť svätým nie je ťažké“
Tyranowski sa narodil v roku 1901 v Krakove. Po maturite sa stal účtovníkom. Svoje obrátenie datoval do času, keď už niekoľko rokov pracoval. Stalo sa to pri jednej svätej omši, pri ktorej si vypočul jednoduchú vetu jedného kňaza-saleziána: „Byť svätým nie je ťažké.“
Prostredníctvom týchto slov dal Duch Svätý Tyranowskému novú túžbu stať sa mužom modlitby. Asi ako tridsaťpäťročný prestal pracovať ako účtovník a namiesto toho si sadol k šijaciemu stroju a začal pracovať ako krajčír.
Dúfal, že tak bude mať viac času na modlitbu (a pravdepodobne dúfal i v to, že ustanú jeho žalúdočné problémy, ktoré mu spôsoboval stres zapríčinený predchádzajúcou prácou).
V tom čase bola kultúra a viera Poliakov ohrozovaná okupujúcimi vojskami nacistov. Každý človek, ktorý aktívne šíril a obhajoval katolícku vieru, bol považovaný za odporcu režimu. No Tyranowski napriek tomu, že to bolo náročné (alebo možno práve preto), začal celý svoj deň budovať okolo modlitby a duchovného čítania. Vypestoval si zvláštnu lásku k dvom karmelitánskych svätcom – svätému Jánovi z Kríža a svätej Terézii z Avily. Postupom času sa Tyranowski naučil veľmi hlboko vnímať Božiu prítomnosť a učil to aj svojich žiakov a pracujúcich mužov zo svojej farnosti a z iných častí Krakova.

„Odovzdávanie“ duchovného života
Mladých mužov, s ktorými sa zvykol rozprávať, neskôr pozval, aby sa spolu s ním po svätej omši modlievali ruženec. Jedným z nich bol Karol Wojtyła, šikovný mladý muž, ktorý pracoval v miestnom kameňolome, a Mieczysław Malinski, stredoškolský študent, ktorý dúfal, že sa raz stane inžinierom. Ján sa s obidvoma často zhováral o tom, čo to znamená byť kresťanom a charakterným mužom a vysvetľoval im, ako on vedie duchovný život podľa programu, ktorý si zostavil.
Wojtyła aj Malinski neskôr priznali, že Tyranowski im spočiatku pripadal zvláštny. Taktiež však povedali, že ich hneď nesmierne upútal, pretože im bolo jasné, že má dôverný vzťah s Bohom.
„Myslím, že práve toto bolo na jeho osobnosti najpodstatnejšie,“ povedal Malinski. „Hoci mi jeho ,staromódny‘ jazyk, ako som ho nazýval, neustále liezol na nervy, pozorne som ho počúval a uvedomoval som si, že všetko, čo hovorí, smeruje k jedinému objektu – k pravde, že v nás prebýva Boh.“
Slovo dalo slovo a čoskoro sa okolo Tyranowského zhromaždila malá skupinka pätnástich mladých mužov. Vtedy sa Ján rozhodol nazvať túto skupinu „Živý ruženec“. Bratstvo pätnástich mužov – tak ako bolo pätnásť tajomstiev ruženca. Táto skupina sa stala spoločenstvom, v ktorom mohli mladí muži rásť vo viere a žiť v pravde zoči-voči nacistickej ideológii, ktorá ich obklopovala.

Celý článok bude prístupný od 16.2.2019

  

 

 

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt