číslo 2,  ročník 20, február 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

„Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“
Slúžiť v tieni Majstra


 

Pre Ježiša to boli dosť nabité dni – ľuďmi aj udalosťami. Na základe Matúšovho rozprávania vieme, že Ježiš vykonal v krátkom čase sedem uzdravení, dva exorcizmy a jedno vzkriesenie. V Matúšovom evanjeliu tiež čítame, že Ježiš „uzdravoval všetkých chorých“, ktorí k nemu prišli večer prvého dňa, a že nasledujúci deň chodil po okolitých mestách a „uzdravoval každý neduh a každú chorobu“ (8, 19; 9, 35). Nezabudnime pritom na to, ako utíšil hroznú búrku na mori, vyzval Matúša, aby sa stal jeho učeníkom, a nasledovníkom Jána Krstiteľa pomohol pochopiť jeho poslanie – a to všetko v priebehu niekoľkých dní.
Asi ti napadne, že po toľkej práci sa Ježiš určite rozhodol na chvíľku si oddýchnuť. A možno to spočiatku aj chcel urobiť. No Matúš píše, že „keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi“ (9, 36). Videl, koľko potrieb majú ľudia. Koľko utrpenia. Koľko bolesti a strát prežili. Ako by mohol myslieť len na seba, keď toho bolo treba urobiť tak veľa?
Je jasné, že Ježiš nemohol byť všade. Preto si vybral dvanásť blízkych spolupracovníkov a poslal ich pokračovať v konaní jeho diela. No skôr, ako ich poslal, dal im isté pokyny, ako slúžiť a starať sa o ľudí, ktorých stretnú. Skúsme sa teda pozrieť na tieto slová a zamyslieť sa nad tým, ako by sa dali aplikovať na nás. Pozrime sa na to, ako by mala vyzerať naša služba.

Služba sa začína doma
„K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!“ (Mt 10, 5 – 6).

Toto im Ježiš povedal ako prvé. Zo strategického hľadiska je to aj rozumné. Ježiš vedel, že apoštoli ešte nie sú pripravení na to, aby sa vydali na misijnú cestu po celom svete, na ktorú ich plánoval poslať. Na svete je totiž veľmi veľa rôznych kultúr, jazykov a náboženstiev a apoštoli sa ešte len začínali učiť ohlasovať Božie kráľovstvo. Bolo teda pre nich lepšie začať s ľuďmi, ktorých poznali najlepšie. Vďaka tomu si ich slová mohli ľahšie nájsť cestu do sŕdc ľudí. Neskôr budú mať apoštoli dosť času na to, aby išli za hranice Izraela a priniesli radostnú zvesť pohanským národom.
A to isté platí aj v našom prípade. Ak premýšľame nad tým, kde a ako slúžiť, musíme si uvedomiť, že je vždy jednoduchšie začať v malom a učiť sa obetovať v službe ľuďom, ktorí sú nám najbližší. No to, že je niečo jednoduché, ešte neznamená, že je to aj vždy ľahké. Charles Schulz, americký karikaturista a humorista, pripísal k jednej zo svojich postáv text: „Milujem ľudstvo; len neznášam ľudí.“ V istom zmysle môžeme povedať, že je ľahšie zaujímať a starať sa o ľudí, ktorí potrebujú pomoc „kdesi vo svete“. Keď sa však rozhodneme starať o ľudí vo svojej rodine, farnosti, dedine či meste, zistíme, že narážame na náročné problémy a výzvy. Keď sa totiž staráme o cudzích ľudí, vždy sa môžeme vrátiť domov – na to príjemné a dobre známe miesto. Keď však otvoríme srdce svojim najbližším, púšťame sa do ťažšieho a časovo náročnejšieho diela lásky a služby.
V roku 1979 svätá Matka Terézia v príhovore pri preberaní Nobelovej ceny za mier publiku povedala to isté, čo povedal Ježiš apoštolom – a to isté, čo chce Ježiš povedať aj nám:

„Láska sa začína doma. Nezáleží na tom, koľko toho robíme, ale koľko lásky vkladáme do toho, čo robíme. Pre všemohúceho Boha nie je podstatné, koľko toho urobíme, lebo je nekonečný, ale záleží mu na tom, koľko lásky vkladáme do skutkov, koľko toho robíme preňho v osobe, ktorej slúžime... Nájdite chudobných najskôr tam, kde ste, priamo vo svojej rodine. Tam začnite milovať.“

Reálne sprítomňovať Božiu lásku
„Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10, 8).

Ježiš apoštolom prikázal, aby vykonávali viditeľné zázraky, napríklad telesné uzdravenia, ale aj zázraky duchovné, napríklad oslobodenia od zlých duchov. Presne to isté robil aj on sám. Keď slúžil ľuďom, nezaujímal sa len o ich duchovný život, ale aj o ich konkrétne ľudské potreby. Chcel im poslúžiť vo všetkom, čo potrebovali, a chcel, aby jeho učeníci robili to isté.
Či už teda slúžiš ľuďom vo svojej rodine alebo vo farnosti či kdekoľvek inde, vedz, že tvoja služba má tak duchovný, ako aj telesný, fyzický rozmer. Dbaj na oboje. Neponúkaj niekomu len svoju modlitbu, keď potrebuje praktickú pomoc. Zároveň však neponúkaj len praktickú pomoc – ako jedlo či kus oblečenia – bez toho, aby sa s ním aj nepomodlil; daruj trocha svojej prítomnosti. Vždy sa usiluj skombinovať telesné s duchovným. Daj si záležať na tom, aby ľudia vďaka tebe Božiu lásku cítili aj videli.

Dávaj a nevzdávaj sa
„Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána“ (Mt 10, 24).

Ježiš, náš Pán a Učiteľ, zasvätil celý svoj život službe a aj od nás žiada, aby sme slúžili a nikdy sa pritom nevzdávali. Keď podľa jeho vzoru kladieme svoj život za iných ľudí, kráčame v jeho šľapajach.
Samozrejme, nie je vždy ľahké byť taký nesebecký ako Ježiš. Možno už slúžime dlhé roky a sme unavení. Alebo sa nám zdá, že človek, ktorému slúžime, si necení to, čo preňho robíme. A niekedy by sme jednoducho chceli využiť svoj čas sami pre seba, nie darovať ho niekomu inému.
Ježiš však vytrval v ohlasovaní radostnej zvesti a napĺňaní svojho poslania a aj od nás žiada, aby sme neprestávali dávať a slúžiť. Takto totiž vydávame svedectvo o jeho láske. Túži po tom, aby sme vždy a všade mali jeho srdce – srdce služobníka, pastiera, ktorý kladie vlastný život za svoje ovečky.
Vytrvaj teda. Dávaj a nevzdávaj sa. Neodchádzaj. Keby si ani nevykonal nič iné, už tvoja vytrvalosť môže druhým poodhaliť lásku a vernosť Boha samého.

Nie si sám
Ježiš sľubuje, že bude s každým, kto sa snaží v jeho mene pomôcť druhému. Prisľúbil, že požehná a pozdvihne každého, kto sa bude snažiť slúžiť a milovať tak ako on. Nik, kto sa nejakým spôsobom usiluje podeliť o Ježišovu prítomnosť, nie je sám.
Vedz teda, že v akejkoľvek službe, ktorú robíš, je Ježiš s tebou a pomáha ti niesť toto bremeno. On ťa povedie na miesta, na ktorých máš slúžiť, a ukáže ti, ako to robiť s radostným duchom a ochotným srdcom. Taktiež ti ukáže, že nie je možné, aby si na službu v jeho kráľovstve bol príliš mladý alebo starý. Na svet má veľký vplyv každá tvoja modlitba a obeta. Kiež sa teda všetci stávame čoraz opravdivejšími Pánovými služobníkmi!

  

 

 

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

Adam Szustak OP

ešte5minút

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt