číslo 1,  ročník 20, január 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Hrniec strachu
Adam Szustak OP (medzititulky redakcia)


 

Čo je najlepším liekom na strach, ktorý je v človeku? Smiech. To je prvé ponaučenie, ktoré dostal Gedeon. Vysmiať sa svojmu strachu. Ak by sme totiž k mnohým veciam, ktorých sa bojíme, pristúpili s ironickým odstupom, keby sme si úprimne položili otázku, čoho sa bojíme, uvideli by sme, že naše obavy sú jednoducho zábavné. Samozrejme, nejde mi tu o naše rôzne smiešne strachy, napríklad tie, keď sa niektoré ženy boja chlpatých chrobákov alebo niektorých zvierat. Myslím na skutočný strach, s ktorým vážne zápasíme.
Gedeon sedí sám na holohumnici, v rukách drží cep a pravdepodobne je úplne paralyzovaný strachom z Madiánčanov. Jeho bratia sú na bojisku, preto je sám. Oni bojujú s nepriateľom mečom, on sedí vo svojom „lise“. Pravdepodobne má preto v hlave pohŕdavé myšlienky o sebe, lebo v porovnaní s hrdinsky bojujúcimi bratmi vyzerá jeho cep trápne. Určite chce čo najskôr dokončiť mlátenie nezrelého obilia a čo najrýchlejšie odtiaľ utiecť. A práve v takej situácii mu Boh hovorí: „Gedeon, nože sa trochu zasmej nad tým, čo robíš.“ A to je prvá smerovka pre nás. Spoznať, že to, čoho sa tak veľmi bojíme, je najčastejšie jednoducho smiešne.

Vysmiať sa strachu
Začnime teda pomenovaním svojich strachov. Samozrejme, uvedomujem si, ako som už predtým poznamenal, že sú v nás aj také veci, ktorých sa vážne bojíme. Sú veci, ktoré nás napĺňajú strachom, a niet dôvodu tváriť sa, že sú nedôležité a nepodstatné. Existujú strachy, ktoré smiechom neporazíme. Ale zároveň som presvedčený, že minimálne polovica vecí, ktoré nás v živote napĺňajú obavami, je hodná smiechu. Keď si niekedy pomyslím na to, čoho sa sám bojím, napríklad keď idem dávať duchovné cvičenia alebo sa pripravujem na nejakú konferenciu, až sa hanbím, lebo sú to len nepodstatné drobnosti. Všetci potrebujeme takého anjela, ako bol ten, ktorý prišiel ku Gedeonovi. Anjela, ktorý povie: „Ty, bojovník“ a vysmeje sa nám.
Čo však vtedy urobí Gedeon? Správa sa tak, ako to obvykle robíme aj my. Gedeon je očividne pobúrený a znechutený. Na anjelove slová: „Pán s tebou, udatný hrdina,“ odpovedá: „Prepáč, môj pane! Keď je Pán s nami, prečo nás toto všetko postihlo? A kde sú všetky jeho divy?“ To je presne to, čo robíme aj my, keď sa nám niekto pokúša povedať, že sa čohosi bojíme, alebo si to možno sami nahovárame. Ideme za nejakým kamarátom a on nám hovorí: „Čoho sa bojíš? Veď to je smiešne, bezvýznamné,“ na čo reagujeme svätým hnevom: „Vôbec nechápeš strach, v ktorom sa nachádzam. Nevidíš veľkosť toho, čo sa deje! Kde sú tie zázraky, o ktorých hovoríš?“ atď. Gedeon si absolútne nedokáže pripustiť, že preháňa. A presne to je jeho problém.

Máš dosť sily!
Ale to ešte nie je koniec. Anjel ďalej hovorí Gedeonovi slová, ktorú sú úplne geniálne. Vyslovuje myšlienku, ktorá je jedna z mojich najobľúbenejších v celom tomto príbehu. Konkrétne: „Choď s tou silou, akú máš, a premôžeš Madiánčanov.“ Presne o toto ide. Anjel nesľubuje Gedeonovi, že ho vystrojí nadprirodzenými schopnosťami, že bude mať mimoriadnu silu a že tak porazí tisíce Madiánčanov. Nie! Hovorí mu čosi celkom iné: „Nedám ti nijaké mimoriadne talenty, schopnosti, zručnosti. Pôjdeš s takou silou, akú máš.“ Čo to znamená? Presne toto: „Chlape, máš v sebe všetko, čo potrebuješ.“ Práve tieto slová počul Gedeon od anjela a to je druhá lekcia, ako si poradiť so strachom.
Táto druhá lekcia zároveň odhaľuje isté osídlo, do ktorého sa často chytíme. Myslíme si totiž, že na to, aby sme sa oslobodili od strachu, v ktorom žijeme, aby sme čosi premohli, nad čímsi zvíťazili, čosi v sebe obnovili, že na to potrebujeme dostať niečo osobitné, niečo extra. Všakže mám pravdu? Lebo celý čas, keď rozmýšľame o prekonaní nejakej ťažkosti v našom živote, keď o niečo prosíme, keď sa niečoho bojíme, hovoríme: „Daj mi sily.“ Ale Boh na to hovorí: „Pôjdeš v sile, ktorú máš.“ No my opakujeme svoje: „Ale veď ťa prosím o silu.“ Boh: „Pôjdeš s takou, akú máš.“ A zasa my: „Počkaj, prosím ťa, skutočne potrebujem niečo extra.“ Ale Pán, Boh, vytrvalo opakuje: „Nie. Pôjdeš s tou silou, akú máš.“

Netreba mi nič viac
Z čoho plynie toto naše falošné zmýšľanie? Svoj počiatok má v klamstve, o ktorom som hovoril na začiatku. Všetok strach, ktorý v sebe nosíme, je postavený na klamstve. Zlý vytrvalo stojí pred nami a podsúva nám falzifikát. Podsúva klamstvo: „Potrebuješ čosi viac, potrebuješ niečo extra. Boh, ti to nedal. Musí ťa vyzbrojiť nadprirodzenými schopnosťami, aby si napríklad dotykom vstrebal do seba celý obsah knihy a tak zložil skúšku.“ Ale Boh hovorí: „Nie. Si usmrkaný flákač.“ Toto je – pripomínam – prvá lekcia, čiže irónia, a hneď ďalšia, čiže viera, že ti stačí to, čo máš. Lebo hoci si usmrkaný lenivec, máš všetky schopnosti na to, aby si si s tou knihou sadol, celú noc nad ňou presedel, nič sa nenaučil, ale potom išiel a skúšku urobil. S tou silou, akú máš.
Anjelove slová sú dokonalým obrazom toho, čo sa v nás odohráva. My sa totiž celý čas zdráhame urobiť krok vpred, lebo počítame so zmenou situácie. Čakáme, že sa udeje nadprirodzené rozmnoženie našich síl, schopností, talentov či čohokoľvek iného. Anjel však stojí a hovorí: „To, čo máš, stačí.“

Tento článok je prevzatý z knihy Adama Szustaka OP Hrniec strachu, ktorú sme nedávno vydali. Kniha o príbehu Gedeona z Knihy Sudcov má 184 strán formátu A5, brož. a u nás stojí 7,50 €. Osobitne ju odporúčame pre formáciu mužov.

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt