číslo 1,  ročník 20, január 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Pane, daj mi väčšiu vieru!
Ako môžeme posilniť vieru v uzdravujúcu Božiu moc


 

Mnohí ľudia si v dnešnej dobe uvedomujú, že sa z ich každodenného života vytráca pohyb, a preto sa rozhodnú, že budú pravidelne cvičiť. Niektorí si preto dokonca zakúpia permanentku do miestneho fitnescentra či posilňovne. A čo duchovné cvičenie? Ak je dôležité budovanie telesnej sily a kondície, aká dôležitá je potom ustavičná práca na posilňovaní svojej viery! Keď naša viera silnie, dokážeme pohotovejšie odpúšťať a lepšie si zachovať pokoj. Silná viera vedie k väčšej odvahe a hlbšej dôvere v Boha. A – a to je najdôležitejšie – zväčšuje aj našu lásku.
V predchádzajúcich dvoch článkoch sme skúmali vieru štyroch postáv z evanjelia: ženy trpiacej na krvotok, slepého žobráka Bartimeja, malomocného Samaritána a kajúcej hriešnice. Viera každej z nich bola odvážna a činná. Všetci nejakým spôsobom zariskovali, aby uvideli Ježiša a požiadali ho o uzdravenie – a viera každého z nich bola odmenená. Ježiš im povedal: „Tvoja viera ťa uzdravila.“ V tomto článku sa chceme bližšie pozrieť na niekoľko spôsobov, akými sa môžeme priblížiť k Ježišovmu spásonosnému a uzdravujúcemu dotyku.

1. Žiadaj viac
Slovo veriť môže mať rôzne významové odtiene. No viera, ktorú chváli Ježiš, je viac než len intelektuálny súhlas s nejakou pravdou. Je to niečo osobnejšie a oveľa aktívnejšie. Je to taká viera, ktorá nás vyzýva k činu, viera, ktorá nás pohýna „staviť“ nejakú dôležitú časť svojho života na to, kto je Ježiš a čo môže urobiť v našom živote.
Mať túto vieru znamená nielen vedieť, že Boh je dobrý alebo že miluje všetkých ľudí. Mať túto vieru znamená vedieť, že Boh miluje teba osobne. Znamená to veriť, že Ježiš ti chce len dobre a má radosť z toho, keď ťa môže uzdraviť a prehĺbiť váš vzťah. Znamená to tiež veriť, že aj keď nedostaneš presne to telesné uzdravenie, o ktoré prosíš, Ježiš predsa uzdraví tvoje srdce – tým, že z neho odstráni úzkosť, strach, zatrpknutosť a pocit bezmocnosti.
Takúto vieru si nemôžeme nejako vyrobiť sami; je Božím darom. Niekedy sa dokonca zdá, že takáto viera je úplne proti ľudskej logike. Niekto by mohol povedať, že je predsa celkom nelogické, aby si žena trpiaca na krvotok myslela, že jedným dotykom nejakého kúska látky sa zastaví jej krvácanie. No Marek hovorí, že ona počula o Ježišovi a že príbehy o ňom ju presvedčili, že on by ju mohol uzdraviť. Neuvažovala teda len čisto svojím rozumom. Rozumové uvažovanie spojila s vnútorným presvedčením, ktoré ju motivovalo vyhľadať Ježiša a dotknúť sa ho. Toto vnútorné presvedčenie, toto tiahnutie k Ježišovi pochádza od Ducha Svätého.
Aké uzdravenie túžiš zakúsiť tento rok? Môže to byť uzdravenie z nejakej choroby. Môže to byť uzdravenie z nejakého opakujúceho sa hriechu, ktorého si sa ešte nedokázal zbaviť. Alebo z pocitov viny a hanby, plynúcich z hriechov, ktoré si spáchal v minulosti. Alebo možno zo zranení, ktoré ti spôsobil niečí hriech alebo niečia ľahostajnosť. Nech je to už čokoľvek, Ježiš ti môže priniesť oslobodenie a pokoj. Ak cítiš pochybnosti, popros o vieru. Popros ho, aby ti dal viac milosti, vďaka ktorej by si mu dokázal odovzdať všetky oblasti svojho života.

2. Vytrvaj v modlitbe
Keď Ježiš chcel naučiť svojich učeníkov modliť sa za ich potreby, povedal im podobenstvo o vdove, ktorá neúnavne požadovala spravodlivosť od skorumpovaného a ľahostajného sudcu. Táto vdova napokon zvíťazila vďaka tomu, že neprestala prosiť. A Ježiš sa vtedy opýtal: Ak sa napokon podvolil tento nespravodlivý sudca, nemyslíte si, že Boh vypočuje aj nás, keď k nemu budeme volať?
No Ježiš nechce, aby sme si mysleli, že všetko dostaneme len tým, že budeme Bohu neustále omieľať, čo chceme. Preto na konci kladie otázku: „Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 8). Vytrvalú modlitbu teda spája s vierou. V podstate hovorí, že naše modlitby by mali vychádzať z viery a dôvery. Vraví nám, že najlepšia modlitba, akú sa môžeme modliť, je modlitba jeho matky Márie: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Je to v podstate rovnaká modlitba ako „buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi“ a „nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane“ (Mt 6, 10; Lk 22, 42).
Ježiš si teda praje vytrvalosť, ktorá človeka vedie k takejto modlitbe: „Pane, ty vieš, že chcem toto uzdravenie. Vieš, ako veľmi ma to bolí. No verím ti, že ty chceš pre mňa to najlepšie, a tak sa odovzdávam do tvojich rúk.“
Vieme, že žiť duchovne nie je vždy ľahké. Preto nám Ježiš hovorí, aby sme stále prosili, hľadali a klopali. Vie totiž, že sa nám veľmi ľahko môže stať, že po tom, čo všetky svoje potreby odovzdáme do Božích rúk, opäť si ich vezmeme a budeme ich riešiť sami.
Neprestávaj teda prosiť nebeského Otca o uzdravenie, ktoré potrebuješ. No popritom ho neustále pros aj o prehĺbenie svojej viery. Bez prestania sa modli – tak ako spomínaná vytrvalá vdova – a všímaj si, ako Boh zmení nielen situáciu, za ktorú prosíš, ale aj tvoje srdce. Možno ti nedá presne to uzdravenie, o ktoré prosíš, no určite ťa pritiahne bližšie k sebe a vyleje na teba svoju milosť. A možno ti dá ešte úžasnejšie dary, než o aké si prosil.

3. Kajaj sa
Nič nám nebráni zakúsiť uzdravujúcu Božiu moc tak veľmi, ako hriech. Každé previnenie, každý prejav sebectva alebo neposlušnosti je ako tenká vrstva látky na našom srdci. Ak sa týchto hriechov nezbavujeme, tieto vrstvy sa kopia a vytvárajú čoraz silnejšiu bariéru medzi nami a Bohom. Nakoniec sa buď cítime tak previnilo, že už ani neveríme, že nás Ježiš miluje, alebo sa naše svedomie otupí natoľko, že si ani neuvedomujeme, ako sme sa od Pána vzdialili. A čím ďalej od Pána sme, tým nám je ťažšie otvoriť sa jeho uzdravujúcej moci.
Preto je také dôležité každodenné spytovanie svedomia spojené s pokáním a pravidelné prijímanie sviatosti zmierenia. Ježiš nás nežiada vyznávať svoje hriechy preto, aby nás zviazal pocitom viny alebo aby nás deptal. On nás chce oslobodiť. Chce nás duchovne aj telesne uzdraviť. Telesné uzdravenie vlastne plynie z duchovného. Preto nás svätý Jakub povzbudzuje: „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli“ (Jak 5, 16). On vedel, že odstraňovaním duchovných prekážok, tvorených hriechom, si takpovediac dláždime cestu k Bohu, ktorý sa k nám vďaka tomu môže väčšmi priblížiť a uzdraviť nás.
Spomeň si na hriešnicu zo siedmej kapitoly Lukášovho evanjelia. Ježiš videl, že tejto ženy sa dotklo jeho posolstvo o milosrdenstve a odpustení. Ba práve toto zakúsenie odpustenia ju pohlo pomazať Ježišove nohy slzami vďačnosti. Pretože hodila za hlavu svoj starý život, bola dostatočne slobodná, aby prišla k Ježišovi a klaňala sa mu. Vďaka tejto slobode si mohla vypočuť, že jej nebolo len odpustené – ale bola aj uzdravená a zachránená!
Nedovoľ teda, aby sa medzi teba a Pána postavil nejaký hriech. Ak treba, choď na svätú spoveď a daj si do poriadku svoj vzťah s Bohom. Kajaj sa a zakúsiš moc Ježišovho milosrdenstva, ktoré dokáže uzdravovať a obnovovať.

4. Maj dôveru
A napokon: Maj dôveru! Buď si istý, že tvoj Otec na nebesiach vie, čo potrebuješ, skôr, než by si ho o to prosil (porov. Mt 6, 8). On ti nedá hada, keď prosíš o rybu; ani ti nedá škorpióna, keď prosíš o vajce (porov. Lk 11, 11 – 12). On túži uzdraviť tvoju dušu i tvoje telo ešte viac, než túžiš po svojom uzdravení ty sám.
Každý deň teda prichádzaj pred Pána a pros ho o väčšiu vieru. Neprestávaj sa modliť za uzdravenie, aj keď oň možno budeš musieť prosiť znova a znova. Oľutuj hriechy, ktoré si spáchal, a kajaj sa. A ver tomu, že tvoj Otec ťa počúva a presne vie, čo potrebuješ.
Takéto „duchovné cvičenie“ môže posilniť tvoju vieru. Môže ti pomôcť prísť k Tomu, ktorý má moc uzdraviť ťa – a vie, kedy a ako to má spraviť. Nech ťa Boh v priebehu tohto nového roka obdarúva svojou uzdravujúcou milosťou.

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt