číslo 1,  ročník 20, január 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

„Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem...“
Načiahni sa za uzdravujúcou Božou mocou


 

Po tom, čo Tomášovi diagnostikovali zriedkavú chorobu, úplne sa mu zmenil život. Musel odísť do dôchodku. Bol čoraz slabší a takmer neustále mal bolesti. Ležiac doma v posteli strávil toľko času, až takmer úplne stratil kontakt so svojimi priateľmi. V dôsledku tohto všetkého v ňom rástol hnev na Boha. Zatrpkol. Priatelia z farnosti sa ho snažili povzbudiť, no zdalo sa, že to nijako nepomáha.
O niekoľko mesiacov neskôr sa v Tomášovej farnosti konali štvordňové misie. Jeden priateľ ho veľmi prosil, aby prišiel, on však odmietol. No v posledný deň misií sa Tomáš rozhodol, že sa tam predsa len ukáže. Vôbec nič však od toho nečakal; chcel len uspokojiť svojich priateľov.
No niečo sa predsa len stalo. Na konci misií zaznela výzva, že každý, kto chce, môže prísť na modlitbu za uzdravenie. Tomáš sa vtedy rozhodol, že pôjde – aj keď pochyboval, že mu to nejako pomôže. No vo chvíli, keď naňho diakon a dvaja ďalší ľudia položili ruky, Tomáš pocítil nesmiernu lásku a vrúcnosť. Pocítil, že nahromadený hnev a trpkosť v jeho srdci sa začínajú roztápať. Rozplakal sa. Pozoruhodná však bola ešte jedna vec: pri ďalšej kontrole Tomášov lekár vyhlásil, že je celkom zdravý. Boh ho úplne uzdravil z jeho choroby!
Váhal si niekedy, či máš Boha prosiť o to, aby ťa uzdravil? Možno si si myslel, že sa nič nestane, alebo si sa bál, že budeš sklamaný, ak tvoje modlitby zostanú nevypočuté. A možno si si myslel, že si nezaslúžiš uzdravenie, alebo – podobne ako Tomáš – si bol nahnevaný na Boha, lebo dovolil, že si vôbec ochorel.
V tomto čísle Slova medzi nami sa chceme pozrieť na to, ako veľmi nás Ježiš túži uzdraviť. Pomôžeme si pritom niekoľkými príbehmi o uzdraveniach z evanjelia. Ako k Ježišovi pristupovali ľudia, ktorých uzdravil? Čo očakávali? Aké prekážky museli prekonať? Čo sa od nich môžeme naučiť?
Nie vždy dôjde k úžasným a zázračným fyzickým uzdraveniam – tak, ako sa to stalo v Tomášovom prípade. To, prečo Boh niektorých zázračne uzdraví a iných nie, je tajomstvo. No ak aj nepotrebujeme telesné uzdravenie, predsa každý z nás potrebuje vo svojom živote zakúsiť Ježišov uzdravujúci dotyk. Možno potrebujeme uzdravenie bolestivých spomienok zo svojej minulosti. Možno sa potrebujeme uzdraviť z nejakého zakoreneného a opakujúceho sa hriechu. Alebo sa potrebujeme uzdraviť z nejakej závislosti či zlozvyku, ktorý zraňuje nás alebo našich blízkych. Predstav si, čo by sa stalo, keby sme všetci v tomto novom roku rozpoznali jednu alebo dve oblasti vo svojom živote, ktoré potrebujú uzdravenie, a keby sme oň poprosili Pána!

Prekonávanie prekážok
Čo myslíš, aké to asi bolo znášať dlhých dvanásť rokov bolestivú a zahanbujúcu chorobu? Stále znova a znova chodiť k rôznym lekárom, predpisujúcim lieky, ktoré nič nezlepšovali, ba možno práve naopak? A čo tie deptajúce náklady na liečbu? Nemal by si chuť vzdať to a prijať život plný trápenia? Možno by si si pomyslel, že by si mal prijať bolesť a dúfať v skorú smrť.
No žena, o ktorej čítame v evanjeliu, sa takto nezachovala. Tá, ktorú poznáme len pod menom „žena trpiaca na krvotok“, urobila čosi odvážne a škandalózne. A bola za to bohato odmenená. Pretlačila sa cez zástup obklopujúci Ježiša a načiahla sa, aby sa dotkla jeho odevu. A v tej chvíli bola uzdravená (pozri Mk 5, 25 – 34).
Pri pohľade na prekážky, ktoré táto žena musela prekonať, sa môžeme naučiť niekoľko vecí o tom, akú vieru by sme si mali osvojiť – vieru, ktorá nám umožňuje dotknúť sa Božej moci.
V prvom rade musela prekonať fyzické prekážky. Ježiš sľúbil, že pôjde do Jairovho domu, aby uzdravil jeho umierajúcu dcéru. Mnohí ľudia boli nadšení, že na vlastné oči uvidia Ježiša vykonať zázrak, a tak ho cestou obkolesili. Určite sa navzájom vzrušene rozprávali a možno sa Ježiša aj pýtali, akým spôsobom uzdraví toto dievča. Ako sa táto žena vôbec dokázala predrať týmto zástupom?
Ďalšou prekážkou bol jej zdravotný stav. Dvanásť rokov trvajúce krvácanie ju pravdepodobne veľmi oslabilo. A určite trpela aj dosť veľkými bolesťami. Už samotná námaha, ktorú musela vyvinúť, aby sa dostala k Ježišovi, jej mohla privodiť mdloby, stratu rovnováhy a pád.
Taktiež musela prekonať vnútorné prekážky – svoj strach a pochybnosti. Židovský zákon považoval ženu v jej stave za nečistú a nečistým sa stal aj každý, kto sa jej dotkol (Lv 15, 19 – 33). Ľahko si teda dokážeme predstaviť, aký vnútorný zápas musela prežívať vo svojej mysli pri snahe dotknúť sa Ježiša: „Čo ak ma niekto uvidí? Môžem to vlastne robiť? Nie je to proti Božiemu zákonu?“ Niet divu, že prišla k Ježišovi potajomky: nechcela, aby si ju niekto všimol.
Jej plán sa nám môže zdať nelogický, nerozumný alebo nezmyselný. No táto žena vo svojom srdci uverila, že žiadna prekážka nemôže zastaviť Ježiša a jeho túžbu konať dobro. „Ak sa dotknem čo len jeho odevu,“ povedala si, „ozdraviem“ (Mk 5, 28). A mala pravdu.

Nikdy nie je neskoro
Tento príbeh nám hovorí, že mať vieru je správne vždy – bez ohľadu na to, aký problém máme. Bez ohľadu na to, čo hovorí o našej chorobe lekárska veda, bez ohľadu na to, čo všetko sa stalo v nejakom naštrbenom vzťahu, bez ohľadu na to, koľkokrát sme upadli do nejakého hriechu – Ježiš môže napriek tomu v danej situácii konať. Preňho nie je nikdy príliš neskoro. A ani žiaden problém nie je preňho príliš veľký. On môže zmeniť aj tie najťažšie situácie, obmäkčiť aj tie najtvrdšie srdcia a vyliečiť aj tie najstrašnejšie choroby.
Tento príbeh hovorí o tom, že Ježiš odpovedá na vieru. Na rovnakej ceste sa v ten deň Ježiša dotkli mnohí ľudia. No letmý dotyk tejto ženy spôsobil uvoľnenie jeho uzdravujúcej moci.
Boli tí ostatní len zvedaví? Nemali dostatočne silnú vieru? Chceli len uvidieť zázrak, no nepredložili Ježišovi svoje vlastné potreby? To nevieme. Možno v tom zohrávalo úlohu viacero faktorov. Vieme však, že táto žena mala vieru a bola uzdravená.
Načiahni sa teda s vierou aj ty. Porozmýšľaj, aké prekážky stoja pred tebou, a skús ich prekonať. Ježiš chce, aby si k nemu prišiel. Chce ťa uzdraviť. Prosí ťa len, aby si urobil prvý krok.

Dôverné stretnutie
Neznamená to však, že každý, kto má vieru, bude okamžite uzdravený. A ani to neznamená, že ľudia, ktorí nie sú uzdravení, majú slabú vieru. Už od počiatku Cirkvi veriaci uvažovali nad tajomnosťou Božej vôle a jeho múdrosti. My jednoducho nevieme, prečo sú niektorí ľudia uzdravení, a iní nie. Vieme však, že Ježiš odpovedá každému, kto sa na neho obráti. Niekedy sú jeho odpovede prekvapivé a niekedy nesmierne presahujú telesné uzdravenie, o ktoré žiadame. No či už ide o uzdravenie telesné, emocionálne alebo duchovné, stále platí to, čo povedal svätý Peter obyvateľom Jeruzalema pred dvetisíc rokmi: „Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený“ (Sk 2, 21).
Príbeh ženy trpiacej na krvotok túto pravdu živo dokazuje tým, že odhaľuje priamy súvis medzi vierou a osobou Ježiša, nielen s jeho schopnosťou uzdraviť chorobu. Táto žena sa načiahla, aby sa dotkla jeho odevu, a očakávala, že sa uzdraví jej telo – a to sa aj stalo. No Ježiš jej nedovolil zostať v anonymite. Okamžite zastal a spýtal sa, kto sa ho to dotkol. Keď potom táto žena vyrozprávala svoj príbeh, Ježiš ju nepokarhal za to, že ho urobila nečistým. Nesprával sa k nej ako k zlodejovi. Láskavo sa jej prihovoril, nazval ju „dcérou“ a ubezpečil ju o svojej láske k nej a o tom, že od neho dostala milosť uzdravenia (porov. Mk 5, 34).
Táto žena dostala nielen dar zázračného uzdravenia, ale aj novú chuť do života. Už viac nebola spútaná bolesťou a slabosťou. Už viac nebola len akýmsi nečistým vydedencom. Teraz bola milovanou dcérou, členom Božej rodiny. Vlastne sa zdá, že dostala viac, než v čo dúfala. Pri stretnutí s Ježišom tvárou v tvár dostala hlbšie a dôležitejšie uzdravenie – „spásu“, ktorá prenikla až do jej duše.

Načiahni sa k Ježišovi
Ježiš ťa chce uzdraviť! No čo je ešte dôležitejšie, chce mať s tebou veľmi dôverný vzťah. Chce, aby si bol slobodný a dokázal za ním prichádzať so všetkými svojimi potrebami. Podobne ako žene z evanjelia, aj tebe chce povedať, že si milovaný Boží syn, milovaná Božia dcéra.
Neboj sa teda a vystri ruku k Ježišovi. Choď a popros ho o uzdravenie, ktoré potrebuješ ty alebo niekto iný. A potom počúvaj, ako ti hovorí, že si jeho dieťa a že ťa tvoja viera zachránila!

Päť krokov modlitby za uzdravenie

1.Dôveruj

 • Ver, že Ježiš dokáže uzdravovať – a môže uzdravovať aj prostredníctvom tvojej modlitby!
 • Dôveruj, že Boh ťa bude viesť, keď vykročíš vo viere.

2. Počúvaj...

 • človeka, ktorý ťa prosí o modlitbu a hovorí ti, čo potrebuje;
 • Boha, ktorý nám neraz dáva poznať, za čo a ako sa máme modliť.

3. Polož ruky na človeka

 • Spýtaj sa daného človeka, či môžeš na neho položiť ruky a či mu to nebude nepríjemné.
 • Dovoľ Ježišovej uzdravujúcej láske prúdiť skrze teba k tomuto človekovi.

4. Pokojne sa modli

 • Pozvi Ježiša, aby bol s tebou aj s človekom, za ktorého sa modlíš.
 • Buď vo svojej modlitbe konkrétny. Pros Ježiša presne o to, čo daný človek potrebuje.
 • Modli sa pozitívne: nahlas vyznávaj, že Boh vylieva svoju milosť a uzdravenie na tvojho priateľa. Predstavuj si, ako dochádza k uzdraveniu.

5. Modli sa s dôverou a vďakou

 • „Nech sa to stane, Otče, podľa tvojej vôle.“
 • Ďakuj Pánovi za to, že tvoje modlitby počúva a že ich vo svojej láske a vo svojom milosrdenstve vypočúva.

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt