číslo 1,  ročník 20, január 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry v Kristovi
Šťastný nový rok! Pre nás všetkých v Slove medzi nami to je naozaj celkom nový rok. Ako viete, Joe Difato, zakladateľ nášho časopisu, odišiel minulý mesiac do dôchodku. Preto by som sa chcel s vami podeliť o pár myšlienok, ktorými si chcem uctiť Joea.
Pán sa Joea veľmi silno dotkol na univerzite a on sa o túto skúsenosť chcel podeliť s čo najväčším počtom ľudí. A tak v decembri 1981 vydal prvé číslo časopisu Word Among Us (Slovo medzi nami). Tento časopis s prvotným nákladom tisíc kusov potom postupom času rástol. Dnes sa dostáva do rúk viac než 700 000 katolíkom približne v stovke krajín sveta. Vždy, keď sme žasli nad týmito číslami, Joe nám pohotovo pripomenul, že je to ovocie Ducha Svätého, ktorý použil naše prirodzené dary a požehnal ich oveľa viac, než sme čakali.
Joe vždy túžil predovšetkým po tom, aby všetkým, čo konal, robil Pánovi radosť. Kým si nebol istý, že dané číslo časopisu nepomôže našim čitateľom viac sa priblížiť k Ježišovi a prijať väčšmi do svojho srdca Ducha Svätého, nedovolil, aby išlo do tlače.
Pre každého z nás v Slove medzi nami bolo veľkou milosťou kráčať spolu s Joeom po tejto ceste viery. Osobne ho poznám viac než štyridsať rokov a v Slove medzi nami som s ním pracoval od roku 1990. Náš hlavný editor Leo Zanchettin pracoval s Joeom ešte dlhšie, už od roku 1986. Susan Heuverová, naša výkonná redaktorka, a Patricia Mitchellová, naša obsahová redaktorka, s nami tiež pracujú už vyše dvadsať rokov. Takže aj keď Joe už nebude pracovať ako vydavateľ, môžete si byť istí, že jeho viera, jeho hlas a jeho láska k Pánovi budú naďalej ovplyvňovať všetko, čo napíšeme. Tento rok možno naozaj bude pre nás celkom nový, no bude zároveň pokračovaním všetkého, čím Slovo medzi nami bolo od samého začiatku.

Nový rok
Na začiatku roku 2019 vás chcem všetkých pozvať s novým odhodlaním hľadať Pána v každodennej modlitbe a v každodennom čítaní Svätého písma. Už aj pätnásť minút v Božej prítomnosti môže spôsobiť v našom živote veľké zmeny. Počas tých niekoľkých minút môže Ježiš vniesť pokoj do nášho života plného starostí. Môže nám pomôcť uzdraviť a posilniť vzťahy. Môže nás naučiť lepšie mu slúžiť v našich rodinách, farnostiach a spoločenstvách. Dokonca aj tá najobyčajnejšia modlitba nás môže spojiť s nebom!
Dovoľte mi teda pripojiť sa k vám v tomto novom roku a spolu s vami v každodennej modlitbe hľadať Pána. Možno sa mi to občas nepodarí, no aj tak sa budem snažiť priblížiť sa k Pánovi. A každé ráno ma bude tešiť myšlienka, že sa ku mne pripájate aj vy všetci./p>

Jeff Smith, vydavateľ

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt