číslo 10,  ročník 19, advent 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Ona je v mojom zozname na prvom mieste
Mária mala v mojom srdci vždy zvláštne miesto
Joe Difato


 

Len čo sa začne približovať Adventné obdobie, začnem viac uvažovať o Panne Márii. Žasnem nad jej otvorenosťou Bohu. Žasnem nad tým, ako počas celého života odporovala hriechu. Žasnem nad tým, ako dokázala zostať blízko pri Bohu aj vtedy, keď stála pri svojom synovi visiacom na kríži.
Pravdupovediac, Mária mala v mojom srdci vždy zvláštne miesto. Predtým než som v roku 1971 prežil krst v Duchu, myslím, že som mal Máriu vyššie než Ježiša – teraz však viem, že niečo také Mária nikdy nechcela.
V tomto poslednom článku sa chcem s vami trochu podeliť so svojím vzťahom s Pannou Máriou – vrátane toho, akými dôležitými spôsobmi zasiahla do môjho života.

Mariánsky zázrak
Narodil som sa s hydrocefáliou, chorobou, ktorá sa ľudovo nazýva „voda na mozgu“, hoci sa pri nej v hlave nehromadí voda, ale mozgovomiechový mok. Táto tekutina tlačí na mozgové tkanivo a môže spôsobiť poškodenie mozgu. Aby lekári zmenšili tento tlak, vyvŕtali mi do lebky štyri dierky, no nepomohlo to. Nedávali mi viac než dva roky života. Mohli mi jedine dávať lieky, ktoré mali daný stav zmierniť, nie však vyliečiť.
Počas tohto ťažkého obdobia moja mama Edith neustále prosila Pannu Máriu o moje uzdravenie. Lieky mi veľmi nepomáhali, len som z nich ešte častejšie vracal. Nakoniec mama povedala Panne Márii: „Ak Joe vyvracia tento liek ešte raz, budem to považovať za znamenie od teba a už mu ho nebudem dávať.“ Povedala mi, že v tom okamihu som sa povracal – a tak mi ten liek prestala dávať.
V priebehu dvadsiatich štyroch hodín sa moje malé telíčko začalo vysporadúvať s tlakom tekutiny úplne samo. Lekári si to nevedeli vysvetliť. „To je úplne iné dieťa,“ povedali mame, keď ma priniesla na ďalšiu kontrolu. Bol to zázrak? Zaniesla Panna Mária mamine modlitby Ježišovi a požiadala ho, aby ma uzdravil? Alebo to bola len náhoda? S určitosťou sa to nedá povedať, ale my naozaj veríme, že to bol dar od Márie.

Rodina, ktorá sa spoločne modlí...
S mojou manželkou Feliciou sme vždy chceli, aby naše deti poznali Pannu Máriu ako svoju milujúcu Matku. Každú nedeľu po svätej omši sme spievali piesne a modlili sa ruženec. A potom sme si dali neskoré raňajky. Deti sa veľmi rady modlievali ruženec – pravdepodobne preto, lebo na jeho konci dostali sladké šišky!
Keď sa rozprávame o týchto prvých dňoch našej rodiny, nepamätajú si nič z mojich úžasne múdrych slov, ale pamätajú si ruženec. Všetky si spomínajú na to, ako sme spoločne rozjímali o jednotlivých tajomstvách a ako si vďaka tomu osvojili lásku k Panne Márii. Ba jedno z našich vnúčat považuje Pannu Máriu za svoj najväčší vzor.
Vďaka spoločnej modlitbe ruženca si naše deti osvojili evanjeliové posolstvo. V tajomstvách radostného ruženca sa dozvedali o tom, ako Ježiš prišiel na zem. Z tajomstiev ruženca svetla sa dozvedali, ako Ježiš kázal, učil a uzdravoval ľudí. V tajomstvách bolestného ruženca hľadeli na Ježišovo utrpenie a jeho smrť. A tajomstvá slávnostného ruženca im zas rozprávali o nádeji na spoločný život v nebi s Ježišom a Máriou.
Niektoré z týchto modlitieb boli príjemné, iné nie. Deti sú deti. Sú neposedné, zvlášť keď vedia, že už o chvíľu ich čaká jedlo. Bojujú. Nie vždy sa chcú modliť. Ale jedna vec je jasná. Tieto ružence pomohli mojim deťom rásť vo viere. Všetky tieto modlitby v nich upevnili lásku k Ježišovi – a jeho Matke.

Celý článok bude prístupný od 16.12.2018

  

 

 

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt