číslo 3,  ročník 19, Veľká noc 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Dotknúť sa ich sŕdc
Nová kniha určená mladým ľuďom prináša výzvy pápeža Františka a svieži pohľad otca Mika Schmitza


 

Kniha Nebojte sa povedať Bohu áno! Pápež František sa prihovára mladým (Don’t Be Afraid to Say Yes to God! Pope Francis Speaks to Young People) prináša pápežovo posolstvo a slová mladšej generácii. Súčasťou každej kapitoly sú dôvtipné otázky, ktoré vytvoril otec Mike Schmitz. Slovo medzi nami urobilo s otcom Mikom rozhovor o jeho novej knihe, o pápežovi Františkovi a o tom, ako Cirkev (teda my všetci) môžeme lepšie osloviť mladých ľudí.

Otec Mike, čo vysokoškoláci a mladí ľudia očakávajú od Katolíckej cirkvi?
Sú priam hladní po tom, aby Cirkev nadviazala kontakt s ich „reálnym životom“. Nedávno som vytvoril sériu prednášok Čo je dosť, to je dosť (When Enough is Enough) o majetku a vlastnení vecí. Mali veľkú odozvu. Včera sme sa zase rozprávali o dôvodoch stresu a úzkosti. Keď som začal vymenúvať veci, ktoré im spôsobujú stres, súhlasne prikyvovali. A potom, keď som im hovoril, čo o ich úzkosti a pocite bezmocnosti hovorí Boh, videl som v nich veľkú túžbu: túžbu po múdrosti, ktorú možno použiť v dnešnom svete.

Ako môžeme napomáhať duchovný rast mladých ľudí?
Hlavnou prekážkou mladej generácie je individualizmus – ktorý vládne aj v dnešnej spoločnosti. Po celé dejiny – až donedávna – zostávali ľudia nablízku svojej širšej rodine alebo svojmu kmeňu. Keď niekto žije pri svojich rodičoch dnes, nazvú ho stroskotancom. Riešením je to, aby staršia generácia sprevádzala tú mladšiu: aby mali vzájomné vzťahy. Povojnová generácia proti rodičom rebelovala, ale tí, čo sa narodili v poslednej štvrtine dvadsiateho storočia, chcú s dospelými vytvárať vzťahy. Nemyslime si, že chcú, aby sme im dali pokoj!
Druhou veľkou prekážkou sú naštrbené vzťahy. Človek sa musí snažiť druhému pomôcť, zároveň však musí byť otvorený tomu, aby si sám nechal pomôcť od iných. Vezmime si napríklad také dvanásťkrokové skupiny. Každý člen uznáva, že je na tom zle. Je v nich teda úprimnosť a čestnosť; zároveň sa však členovia navzájom povzbudzujú k zmene k lepšiemu. Kresťania by okrem toho mali tieto prvky povýšiť na vyššiu úroveň – tým, že budú hľadieť na Ježiša a učiť sa od neho.

Dobre, povedzme, že som sa rozhodol sprevádzať ľudí, ale neviem, koho by som mal osloviť? Ako mám začať?
Ako začiatočník nemusíš chodiť ďaleko. Ľudia, ktorých by si mal sprevádzať, s tebou pravdepodobne žijú pod jednou strechou. Sú to tí ľudia priamo pred tebou, o ktorých si možno myslíš: „Tí o mňa nemajú záujem. Nechcú mať so mnou nič spoločné.“ No oni si možno myslia o tebe to isté. Venuj im pozornosť a zaujímaj sa o nich. Ľudí, ktorí sú ochotní druhých sprevádzať, by som rád pozval k tomu, aby si urobili zoznam ľudí, ktorí sa nachádzajú v ich živote. Nech je už váš vzťah s danými ľuďmi na akejkoľvek úrovni, vždy sa môžete v modlitbe Boha pýtať, či od vás nechce, aby ste do niektorého vzťahu investovali viac alebo aby ste sa s niekým z nich začali častejšie stretávať.

Vidno, že pápež František vkladá do mladých ľudí veľkú nádej. Aké rady dáva mladým vo vašej knihe?
Hovorí im, aby premohli ochromenie hanbou a objavili to, k čomu ich Ježiš povoláva. Keď sa pápež František zhovára s mladými, nebojí sa byť k nim náročný. Povzbudzuje ich, aby vo veľkom snívali – aby mali vo svojom živote nejakú väčšiu víziu – a aby sa potom rozhodli túto víziu aj uskutočniť. No oni vedia, že je k nim náročný preto, lebo v nich verí. Neuspokojuje sa s priemernosťou.
Náročnosť vychádza z lásky – tak ako aj povzbudenie. To si musíme pripomínať všetci, ktorí sa snažíme nasledovať Ježiša a pomáhať druhým ľuďom. Citujúc vetu Blaisa Pascala: „Ste stvorení k sláve,“ poukazujme na ich schopnosti a na dobro, ktoré je v nich. A ponúknime im aj možnosť viesť! Mladí ľudia veľmi radi cítia, že sú niekde potrební. To si však občas môže od starších vyžadovať, aby trochu odstúpili a pozvali ich do služby.

Mnohí rodičia sa boja o svojich synov a dcéry, ktorí prestali chodiť do kostola. Čo im povedať?
V prvom rade: pozrite sa na svoj vlastný duchovný život. Vy ako rodičia ste vzor. Ja ako kňaz som vzor. Aj ja sa pýtam sám seba: „Ak by moji študenti (vaše deti) mali žiť vieru v Ježiša tak, ako ju žijem ja, boli by veľkými svätcami alebo len slušnými ľuďmi?“
Rodičia môžu urobiť to, že sa stanú vzorom. Aj ja začínam tým, že sa pýtam, ako by som mohol byť lepším vzorom viery. Chodím na spoveď? Nasledujem Pána? Slúžim chudobným? Možno ani netreba prednášať alebo kázať. Je komické, keď sa rodičia čudujú, že sa ich deti v dospelosti sťažujú na Cirkev, a pritom oni sami vždy po omši v aute nadávali na hudbu v kostole. Tiež som sa tak správal. Chcem tým len povedať, že vždy môžeme byť lepšími vzormi.
Medzi ďalšie praktické veci, ktoré sa dajú robiť, patrí napríklad modlitba príhovoru za svoje deti a za mladých všeobecne. Okrem toho existujú aj rôzne úžasné materiály. Pošlite im link na video- alebo audionahrávku alebo im dajte knihu Pápež František sa prihovára mladým (Pope Francis Speaks to Young People).

Povedzte nám o knihe Pápež František sa prihovára mladým (Pope Francis Speaks to Young People). Pre koho je napísaná?
Táto kniha má byť zrozumiteľná – pre mladých, zaujímajúcich sa o vieru, no tiež pre tých, ktorí majú pocit, že sú kdesi na okraji Cirkvi. Samozrejme, predtým než dôjde k stretnutiu, musí byť človek aspoň do istej miery otvorený a mať dôveru v druhého. Ak niekto nie je zvedavý alebo otvorený, dvere zostanú zavreté. Ale pre všetkých, ktorí sú otvorení, to môže byť skvelý materiál (a pápežovi Františkovi sú otvorení mnohí!).

Kto je otec Mike?
Otec Mike Schmitz – riaditeľ rady pre mladých v diecéze Duluth a kaplán v Newmanovom univerzitnom pastoračnom centre Univerzity Minnesota Duluth – inšpiruje a vzdeláva prostredníctvom svojej kňazskej i mediálnej služby. Je známy tým, že dokáže veľmi dobre osloviť mladých ľudí. Jeho nedeľňajšie kázne sú na stránke bulldogcatholic.org zverejňované vo forme audionahrávok (podcastov). Tvorí tiež videoblog pre mladých vo veku 18 až 29 rokov s názvom Ascension Presents. V spolupráci s redemptoristickým mediálnym tímom a misijným spoločenstvom Calvary vytvorila naša redakcia k niekoľkým jeho videám aj slovenské titulky. Videá nájdete tu. (Tu nájdete aj videá iných autorov – medzi inými Ralpha Martina, spisovateľa Petra Kreefta či biskupa Roberta Barrona.)

Vzorový zoznam

Ľudia, ktorí sú mi zverení osobitným spôsobom
  • vnúčatá
  • manžel
  • najlepšia priateľka
Ľudia, ktorých pravidelne stretám a záleží mi na nich:
  • kolega Michal
  • očný lekár
  • farár
Ľudia na okraji môjho života:
  • poštár
  • brat
  • bývalá spolužiačka Tina

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt