číslo 1,  ročník 16, január 2015  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Zakopnúť na ceste do neba
Moja dcéra ma naučila milovať
Hazel Roederová


 

Volá sa Gabrielle, ale každý ju volá Gabby. Má 50 rokov a medzi jej obľúbené veci patria detské riekanky, detské hudobné hračky a vykrajovanie koláčikov. Je nevidiaca, používa invalidný vozík, nedokáže hovoriť a má ťažké duševné postihnutie. Je to aj moja dcéra, tretia zo šiestich detí, čistá a jemná duša, ktorá prináša radosť každému, s kým sa stretne.
Musím priznať, že radosť nebola vždy mojou reakciou na Gabby počas 32 rokov, čo je s nami doma. Boli obdobia, keď som bola znechutená, že je odo mňa úplne závislá. Musela som robiť okolo nej všetko: obliekať ju, kŕmiť ju, umývať zuby a upratovať neporiadok – vždy v nevhodnom čase, keď som chcela variť obed, robiť domáce práce alebo sa starať o zvyšok rodiny. Hoci som vedela, že Gabby nie je na vine, boli obdobia, keď ma moja netrpezlivosť privádzala k výbuchom hnevu.
Boh však tak úžasne dokáže rozvíjať svoj dobrý plán! Počas tých náročných rokov som čoraz viac prichádzala k Ježišovi. Prosila som ho, aby bol Pánom môjho života a obnovil ma v Duchu Svätom. Chodievala som na modlitbové stretnutia, kde som sa učila chváliť Boha. Chodila som na štúdium Biblie, kde som sa zamilovala do Božieho slova. Vďaka tomu všetkému som si uvedomila, že potrebujem zmenu srdca.

Ježiš v prezlečení
Často som chodila na spoveď. Viem, že Boh vypočul moje volanie o pomoc, ale trvalo mi dosť dlho, kým som uvidela zmenu. Tá sa začala, keď mi spovedník povedal, aby som si prečítala príbeh o Šavlovom obrátení. Malo to byť moje pokánie. Celé mesiace som sa modlila a študovala tento úryvok. Premýšľala som o tom, ako Božia milosť zmenila Šavla zo zákerného prenasledovateľa na oddaného apoštola.
Šavol súhlasil, keď Štefana ukameňovali na smrť za to, že svedčil o Kristovi (Sk 7, 58). Potom sa vybral zajať a uväzniť toľko Ježišových učeníkov, koľko mohol nájsť. Kládla som si otázku, čo mu asi preblesklo mysľou na ceste do Damasku, keď počul Ježiša: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ (9, 4). Vtedy som si však uvedomila, že Ježiš to hovorí mne. Spomenula som si, že Ježiš povedal: „Čo ste urobili jednému z týchto najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Pochopila som, že sa nestarám len o Gabby; je to Ježiš!
Začala som ku Gabby pristupovať tak, ako by som pristupovala k Ježišovi – s trpezlivosťou, láskavosťou a milosrdenstvom. Nevnímala som ju ako bremeno, ale ako vzácny Boží dar pre mňa. Bola to však pomalá cesta. Mala som veľa príležitostí na pokánie a rast.

Schody do neba
Jedného dňa som sa rýchlo postarala o Gabby, aby som prišla včas na biblické štúdium, ktoré sa konalo raz týždenne. Okúpala som ju a obliekla. Musela som ju zniesť dolu schodmi na raňajky. Hoci Gabby má zdeformované nohy, vie trochu chodiť, takže zvyčajne to nie je príliš ťažké. Nosila ťažké podpery na nohy. Jednou rukou sa chytila zábradlia a druhou mňa a takto sme krok za krokom zišli dole. Ale v to ráno sa Gabby zaťala. Asi vnímala, že sa ponáhľam.
Začala som ju ťahať, ale dostala strach a nechcela sa pohnúť. Najprv som kričala. Potom som zmenila tón a jemne som ju uistila, že jej pomôžem. Nič nezabralo. Minúty ubiehali a ja som bola taká nahnevaná, že som chcela Gabby udrieť alebo ju zhodiť zo schodov. Pochopila som celú tú iróniu: táto matka, ktorá čítala Bibliu, bola taká nahnevaná, že by ublížila svojej nevinnej dcére, len aby mohla ísť na štúdium Biblie.
Keď som si to uvedomila, bola som zhrozená. Posadila som Gabby na bezpečné miesto, chytila som kríž a padla som so slzami na kolená. Zahanbilo ma, čo mi Duch Svätý o mne ukázal. Nebola som dobrý človek – oveľa lepšia než ostatní –, za akého som sa považovala. Bola som hriešnica a zúfalo som potrebovala Božiu milosť.
Zároveň som pochopila, že Božia láska je silnejšia než môj hriech. Vylievala som si srdce pred Ježišom. Ďakovala som mu, že vzal moje hriechy na kríž, aby som mohla žiť život, ktorý pramení z jeho vzkriesenia. Boh ma utešoval svojou prítomnosťou a po tom dni som zistila, že mám nový postoj. Moja priorita číslo jeden bolo to, čo Gabby potrebovala. Dokázala som sa vzdať svojich plánov a odovzdať každý deň Pánovi s dôverou, že on sa postará.

Zakopnúť a dôverovať
Všetci však vieme, že dôverovať Pánovi sa nenaučíme cez noc. Keď mala Gabby asi 21 rokov, začala ťažšie chodiť. Strácala rovnováhu a padala. Niekedy ma stiahla so sebou. Bála som sa, že si jedna alebo obe ublížime. S hnevom som zareagovala vždy, keď len zakopla.
Prosila som Pána o pomoc s touto novou ťažkosťou. Ukázal mi niečo, čo som ešte nevidela: hnevala som sa na neho! Bála som sa, že Gabby bude musieť ostať doma a ja budem navždy viazaná. Opäť som urobila čiaru: „Pôjdem len potiaľto a ďalej už nie.“ Nuž som sa zase modlila, aby mi Pán zmenil srdce.
A Boh bol opäť verný. Keď som mu priniesla svoj hnev, on mi dal pochopenie a prehĺbil mi lásku ku Gabby. Keď nám lekár povedal, že sa jej zdravotný stav nezlepší, dokázala som prijať Gabby takú, aká je. Dôverovala som, že Boh nám dá každú milosť a požehnanie, ktoré budeme potrebovať. Je úžasné, že napokon prestala padať!

Taká chudobná, taká milovaná
Tak ako Boh prisľúbil, dobre sa celé tie roky o Gabby staral. Dnes žije v dome s dvomi ďalšími postihnutými ženami; teší sa zo života vďaka úžasnému seniorskému dennému programu, kde sa organizuje veľa výletov a činností. Keď Gabby navštevujem a keď k nám prichádza na rodinné udalosti, vidím, že má stále rovnako čistého a jemného ducha a že je veľmi milovaná.
Boh sa dobre stará aj o mňa. Každé ráno si čítam Bibliu a viem, že nikdy sa neprestanem učiť a rásť! Vždy však budem osobitne vďačná za dar Gabby a za zmenu srdca, akú Boh vo mne vykonal skrze ňu.
Vďaka Gabby som našla radosť zo služby. Zistila som, že sme všetci rovnakí, keď stojíme pred Bohom. Sme chudobní a nekonečne milovaní. A keď sa k nemu obrátime v súžení – prázdni a chudobní –, Ježiš je tu. Sme takí požehnaní, tak nezaslúžene požehnaní!

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt