číslo 1,  ročník 16, január 2015  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Požehnaný nový rok!


 

Keď som pri editovaní článkov tohto čísla uvažoval nad cieľmi, ktoré by som chcel tento rok dosiahnuť, prišli mi na um slová svätého Jána: „Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde“ (3 Jn 4). Myslím, že v tejto oblasti potrebujem na sebe viac popracovať a byť aktívnejší pri hlásaní Božej pravdy o veľkosti a dôstojnosti ľudského života. A nemyslím tým písanie textov, ale skôr bežné stretnutia v rodine, so známymi, kde tiež potrebujeme do našich rozhovorov stále vnášať viac Ježišovho zmýšľania...

Toto číslo je dosť natlačené, lebo meditáciami pokrýva čas až do Popolcovej stredy (bude 18. 2.). Takže chcem vás len tu v úvode krátko povzbudiť k aktívnemu prežívaniu Roku zasväteného života. Ako som písal v minulom čísle, dotýka sa nás všetkých. Je to rok, v ktorom sa môžeme viac upriamiť na nebo – nie snívaním o ňom, ale konkrétnymi zmenami vo vlastnom živote. Zasvätení sú pre nás akousi ikonou, obrazom neba. Svojím spôsobom života hovoria, že žijú síce naplno na zemi, každý so svojimi povinnosťami a úlohami, ale so srdcom úplne upriameným na večnosť, na radostnú večnosť. Modlime sa za našich bratov a sestry, ktorí zložili sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti, aby ich žili verne a radostne. Tak aj nám pomôžu viac sa radovať zo života, ktorý je prirodzene väčšmi upriamený na pozemské veci. A pomôžu nám tiež vnášať doň viac túžby po živote s Ježišom... Prosme o to isté pre nich.

V rodinnej prílohe uverejňujeme prevzatý rozhovor s dvomi mamami, každá má päť detí. Veríme, že prinesie povzbudenie aj úľavu mamám, ktoré sú nespokojné, že nie sú perfektné...

A už len jeden oznam – vydávame knihu Kimberly Hahnovej Vyvolení a vzácni. Môže byť vianočným darčekom na poslednú chvíľu (cena 6,60€, 232 strán, brož.). Hovorí o biblických princípoch manželstva, ale aj prežívania času prípravy naň v čase, keď človek ani nevie, kto ten vyvolený či vyvolená bude. Manželka Scotta Hahna si za základ svojho diela vybrala 31. kapitolu Knihy prísloví o dobrej žene. Jasné, usporiadané myšlienky idú pod kožu aj tým, čo roky žijú v manželstve...

Nech v novom roku „zosilnie váš vnútorný človek...“ (Ef 3, 16).

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt