číslo 1,  ročník 16, január 2015  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Aký je váš plán?


 

V roku 1980, keď som bol na strednej škole, zaujalo ma množstvo štúdií, ktoré poukazovali na to, že ľudia, ktorí si dávajú ciele a robia plány, sú výkonnejší než tí, čo žijú zo dňa na deň.
Aj po 35 rokoch si na nový rok pravidelne stanovujem ciele. Každý január si sadnem a pár dní hodnotím uplynulý rok a stanovujem si nádeje a ciele na začínajúci. Vždy si dávam konkrétne ciele pre svoj vzťah s manželkou Feliciou. Usilujem sa stanoviť ciele pre svoje deti. Keďže sú už dospelé, som skôr ich poradcom, ale vždy im pomáham s ich vlastnými cieľmi.
Každý január si okrem svojich rodinných cieľov načrtnem dva alebo tri duchovné ciele, ktoré mi ostanú v srdci po celý rok. Robím to, lebo sa chcem čoraz viac podobať Ježišovi – hoci som voči nemu vzdorovitý, sebecký a tvrdohlavý.

Duchovné ciele
Minulý rok v januári som si vybral jeden verš z modlitby Pána: „Buď tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi“ a ostal som pri ňom po celý rok. Vybral som si tento verš, lebo som príliš sústredený na tento svet a nie veľmi na slávny život v nebi, alebo nepomáham prinášať nebo na zem. Myslel som si, že musím byť otvorenejší voči možnosti, že Ježiš bude konať zázraky v živote ľudí a privedie viac ľudí k obráteniu. Potreboval som si upriamiť myseľ na pravdu, že tento svet môže čoraz viac vyzerať ako nebo!
V tomto roku si dávam za cieľ pôst. Nerád sa postím a milujem zákusky! Každý deň som si čítal o Ježišovi na púšti. Chcem sa zamyslieť a modliť sa, ako nám pôst môže pomôcť, aby sme spoznali Božiu moc a zakúšali jeho milosti. Niečo na túto tému budete čítať v Pôstnom čísle, kde sa pozrieme na Boží príkaz „vyhlásiť pôst“ (Joel 1, 14).
Na základe toho všetkého som si myslel, že bude dobré sústrediť sa v tomto čísle Slova medzi nami na duchovné ciele. Uvažujme o tom, že si stanovíme svoje ciele, aby sme boli otvorenejší voči Božej milosti. On nás chce naplniť svojou milosťou, aby sme mohli rásť vo svätosti. Ako povedal svätý Atanáz: „Boží Syn sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom.“
Popremýšľajte o svojich cieľoch na tento rok. A čo je ešte dôležitejšie, modlite sa za ne. Proste Ducha o usmernenie a vyberte si len jednu alebo dve veci, na ktoré sa v tomto roku osobitne zameriate. Vedzte, že nech urobíte čokoľvek, dostanete odmenu. Nech vás Boh požehná a dá vám šťastný nový rok!

Joe Difato, vydavateľ
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt