číslo 4,  ročník 15, Veľká noc 2014  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Rytieri s poslaním
Pápežský rád Svätého Božieho hrobu prináša nádej pre Blízky východ


 

Je to laická inštitúcia s názvom, ktorý znie stredoveko. Jej korene tradícia datuje do roku 1009 a prvej križiackej výpravy. „Rytiersky rád Svätého Božieho hrobu v Jeruzaleme má tisícročnú históriu,“ povedal pápež František na medzinárodnom stretnutí predstaviteľov rádu v septembri minulého roka. „Váš rád je jeden z najstarších dobročinných rádov, ktorý ešte pôsobí.“
Prví rytieri sa rozhodli brániť posvätné miesta vo Svätej zemi a zabezpečiť prístup pre kresťanských pútnikov. Súčasné poslanie tohto rádu, ktoré vychádza z reorganizácie za pápeža Pia IX. v roku 1847, je dvojaké: rásť ako Ježišovi učeníci a prinášať duchovnú i hmotnú podporu pre „živé kamene“ vo Svätej zemi, pre sužovaných a zdecimovaných kresťanov.
Rád Svätého Božieho hrobu má takmer 30 000 členov v 35 krajinách. Dnes ho vedie kardinál Edwin O’Brien, ktorého pápež Benedikt XVI. pred dvomi rokmi vymenoval na post veľmajstra. „Naša hlavná úloha,“ vysvetľuje kardinál O’Brien, „spočíva v tom, aby sme podporovali latinského patriarchu Jeruzalema v jeho úsilí udržať vieru nažive.“ Z praktického hľadiska to znamená udržiavať cirkevné inštitúcie a činnosti vo Svätej zemi: v Izraeli, Palestíne, Jordánsku, na Cypre a od roku 2009 aj projekty v Libanone a Egypte.
Rytieri a dámy ponúkajú podporu prostredníctvom modlitieb, osobných návštev a finančných príspevkov. Vďaka ich štedrým darom kostoly a farnosti môžu ostať otvorené, semináre môžu vychovávať nových kňazov, katolícke školy môžu slúžiť asi 18 000 žiakom a ľudia v núdzi dostávajú zdravotnú starostlivosť a sociálne služby. „Mnohé tieto činnosti sú pre všetkých,“ hovorí kardinál O’Brien, „napríklad naše školy navštevuje 60 percent kresťanov a 40 percent moslimov. Dobrá vôľa a porozumenie, ktoré tým vznikajú pre Cirkev, sú nevyčísliteľné.“

Povolaní starať sa
Hoci členstvo v ráde je na pozvanie, všetci katolíci sú povolaní k solidarite s našimi bratmi a sestrami na Blízkom východe. Ako povedal pápež František v novembri minulého roka: „Nezmierime sa s predstavou Blízkeho východu bez kresťanov, ktorí tu po dvetisíc rokov vyznávajú Ježišovo meno, včlenení ako plnoprávni občania do sociálneho, kultúrneho a náboženského života národov, ku ktorým patria.“
Ako môžeme pomôcť? Podľa kardinála O’Briena môžeme čo najštedrejšie venovať finančné prostriedky počas tradičnej veľkopiatkovej zbierky pre cirkev vo Svätej zemi. „To pomôže františkánom, ktorí sa starajú o mnohé tamojšie svätyne a baziliky. A tiež to poslúži potrebám miestnych kresťanov“ (pozri www.custodia.org).
Veľkonočné obdobie prirodzene obracia našu pozornosť na miesta, kde sa po prvýkrát šírili dobré správy o vzkriesení. Nech je nám to pripomienkou, aby sme sa modlili za Blízky východ – za tamojších kresťanov i všetky národy.

Viac informácií o Ráde Svätého Božieho hrobu na adrese www.holysepulchre.net.

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt