číslo 4,  ročník 13, veľká noc 2012  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Požehnania skrytého ovociaBoh koná viac, ako si myslíte

Ako sme videli v  prvom článku, Duch Svätý veľmi rád naplní svojich ľudí, prekvapí ich a usmerní v živote – ako to urobil pre apoštolov a prvých kresťanov. A ako ukázal druhý článok, Duch je v živote dnešných ľudí činný rovnako ako pred 2 000 rokmi. Ale môžeme sa pozrieť na svoj život a myslieť si: „Nič zaujímavého sa mi nestalo. Nemyslím si, že som čo len spolovice taký užitočný ako všetci tí ľudia, o ktorých ste písali.“
Takéto myšlienky môžu dosť znechutiť – a pravdepodobne nie sú pravdivé. Aby sme získali lepší pohľad, pozrime sa na príbeh človeka, ktorý si myslel to isté, ale jeho život je dôkazom pravého opaku.

Skryté ovocie
Karol de Foucauld ako mladý Francúz z bohatej rodiny premárnil svoju mladosť ako bezstarostný ľahtikár. Ale skúsenosť nečakaného obrátenia ho naplnila takou veľkou láskou k Pánovi, že sa rozhodol napodobňovať Ježišov skrytý život v Nazarete. Keď strávil pár rokov vo Svätej zemi a v roku 1901 ho vysvätili za kňaza, odišiel žiť osamelý život do alžírskej púšte. Tam sa každý deň celé hodiny modlil, pracoval ako robotník a slúžil chudobným Tuaregom v Tamanrassete.
Karol túžil získať ďalších mužov, ktorí by s ním žili v komunite; dokonca napísal reguly pre svoje zamýšľané bratstvo. Ale nikto neprišiel. Keď zostarel, začal pociťovať ľútosť nad svojím zdanlivo neplodným životom. Zavraždili ho v decembri 1916 pri protifrancúzskom povstaní. Nemal nasledovníkov. A len zopár Tuaregov priviedol ku Kristovi. N apokon ho zavraždili tí ľudia, o ktorých sa s láskou staral. Zdalo sa, že celá jeho energia vyšla navnivoč a jeho sen sa nesplnil.
Avšak v roku 1933 začal Boh zhromažďovať mužov i ženy, ktorí našli Karolove spisy a veľmi ich oslovil i. M alá skupinka sa nazývala Malí Ježišovi bratia a sestry. Chceli nasledovať spôsob života, o ktorom písal Karol. Dnes sú malé skupinky Malých bratov a sestier roztrúsené po celom svete. Ich svedectvo o  živote v  jednoduchosti a skrytosti podľa Ježišovho vzoru oslovuje srdcia každého v ich okolí. A ukázalo sa, že Karol de Foucauld priniesol oveľa viac ovocia, než si predstavoval!

Ovocie zmeneného srdca
Samotná existencia Malých bratov a  sestier hovorí, že Boh často pôsobí skryto a tajomne. Pripomína nám, že nijaké úsilie slúžiť mu a  oslavovať ho neostane bez odmeny.
Podobne ako Karol de Foucauld aj mnohí z nás si myslia, že ovocie, ktoré prinášame, je priemerné. Ale možno ovocie, ktoré od seba očakávame, nie je to isté ovocie, ktoré Duch vytvára práve teraz v našom živote. Možno meriame duchovné ovocie len podľa vonkajších meradiel, napríklad podľa počtu ľudí, ktorých sme priamo obrátili, alebo podľa práce vo farnosti, ktorú vykonávame. V skutočnosti je takýto druh ovocia druhoradý v porovnaní s prvým a najdôležitejším ovocím, ktoré Duch  prináša v nás : vnútorné ovocie, ktoré svedčí o zmenenom srdci. Tu sú tri spôsoby, akými asi prinášate ovocie – a ani ste si to možno nevšimli.

Pokojné s rdce
Jedno z najbežnejších – a najutešujúcejších – ovocí Ducha Svätého je vnímanie hlbokej dôvery v Božiu lásku . Je to ovocie, ktoré sa objavuje, keď prijímame  Eucharistiu s  vedomím, že prijímame pravé Kristovo telo, chlieb života. Toto ovocie rastie vždy, keď počas modlitby vnímame Božiu prítomnosť. Rastie vždy, keď sa slovo z Písma dotkne nášho srdca a  zjaví nám Božiu múdrosť, jeho milosrdenstvo alebo usmernenie.
Môžeme povedať, že toto ovocie náš život prináša, keď sme čoraz pokojnejší . Ak zistíte, že malé prekážky a sklamania vás už netrápia tak, ako vás trápili pred niekoľkými rokmi, môžete si byť istí, že vo vašom živote pôsobí Duch Svätý. Spomeňte si na príbeh o mužovi, ktorý prišiel domov a zistil, že jeho deti vystrájajú. Bol v situácii, keď mohol vybuchnúť, ale Duch ho pobádal, aby zašiel do izby a modlil sa – a dokázal zmeniť situáciu. Keď konáte podobne, je to znamenie, že Duch vo vás pôsobí a učí vás prinášať jeho ovocie!
Duch nám však môže pomôcť nielen v maličkostiach. Také situácie ako smrteľná choroba, narušený vzťah alebo finančné ťažkosti nás nemusia obrať o nádej alebo dôveru v Boha. Áno, sú to náročnejšie situácie. Ale pre Ducha Svätého nič nie je príliš veľké! Časom nás môže naučiť tajomstvo, ako byť spokojný v každej situácii (Flp 4, 12).

Kajúce a odpúšťajúce srdce
Ďalšie ovocie Ducha Svätého, ktoré sa v tichosti rodí v našom srdci, sa prejavuje vtedy, keď sme ochotnejší konať pokánie a  odp úšťať.
Pokánie so sebou takmer vždy nesie negatívnu prí chuť, ale je pravda, že je to veľkolepá milosť od Boha. Ak ste niekedy pocítili potrebu ísť na spoveď, aby ste sa oslobodili od pocitu viny, to Duch Svätý vložil túto myšlienku do vašej mysle! Duch nás tiež jemne pobáda, aby sme vyriešili spory v našej rodine alebo vo vzťahoch . Také jednoduché, ale odzbrojujúce gestá, ako povedať „ odpusť“, pochádzajú od Ducha Svätého, ktorý nám chce pomôcť žiť v jednote.
To isté platí vždy, keď niekomu povieme: „Odpúšťam ti.“ Tieto slová majú moc takmer okamžite priniesť uzdravenie. Môžu vziať hory viny a hanby z človeka a nahradiť ich pokojom a úľavou. Keď niekomu dokážeme odpustiť, konáme ako Ježiš. A to je nepopierateľný dôkaz, že v nás pôsobí Duch Svätý. Aj vtedy, keď ešte nedokážeme odpustiť, už len to, že vieme, že by sme mali odpustiť – už len to, že chceme byť schopní odpustiť –, je znamením, že Duch je v nás a pomáha nám prejsť cez všetky prekážky. Boh odmeňuje každé úsilie o pokánie a každé úsilie byť jeho nástroj om pokoja.

Milosrdné s rdce
Posledné ovocie, na ktoré sa chceme pozrieť, je ovocie milosrdenstva. Písmo hovorí, aby sme nesúdili unáhlene (Lk 6, 37). Hovorí , aby sme rýchlo počúvali a pomaly hovorili (Jak 1, 9). Takýto postoj chce Duch vybudovať v našom srdci. Veľmi rád nás učí, aby sme zanechali posudzujúce, odsudzujúce názory na ľu dí, s ktorými nesúhlasíme. Veľmi rád nám pomáha vcíti ť sa do prežívania druhého človeka, aby sme niekoho unáhlene neodsudzova li alebo neignorovali jeho pohľad a potreby.
Ak chce vaše srdce pomáhať ľuďom, ktorí majú ťažkosti, je to znak pôsobenia Ducha Svätého. Možno tragické príbehy v správach, ktoré ste kedysi ani nevnímali, vás pobádajú, aby ste sa modlili za ukončenie násilia. Možno vám opäť prebodne srdce počet potratov, ktoré sa každý rok v našom štáte vykonajú . Možno chcete pomôcť chorému susedovi alebo spolupracovníkovi, ktorý prežíva ťažké obdobie v rodine. To všetko sú znamenia, že Duch vám dáva Kristovo srdce – srdce toho, kto chce odpovedať na volanie núdznych.

Boh je s nami
Bratia a sestry, musíme vedieť, že naozaj prinášame ovocie pre Pána. Každá zmena vo vašom srdci, každý nový postoj, každý skutok pokory a pokánia je svedectvom o skutočnosti, že Duch Svätý pôsobí a formuje vás na Kristov obraz!
Neverte tomu, že Boh na vás zabudol alebo že jeho plány pre vás sú malé a bezvýznamné. Duch Svätý dnes pôsobí tak silno, ako pôsobil v dobe apoštolov. Musíme len vedieť, kam sa pozerať – do svojho srdca! Boh nás naozaj miluje. Naozaj je s nami a žiada nás, aby sme sa podriadili jeho Duchu. Keď to urobíme, on v nás urobí úžasné veci. Zmení náš postoj, naplní nás svojou láskou a pripraví nás, aby sme vyšli do sveta ako jeho vyslanci. To je veľká výsada a je dostupná pre všetkých – pretože Duch Svätý v nás prebýva!
Nech vás Boh požehnáva v tomto Veľkonočnom období a nech nás v  deň Turíc nájde bdieť a čakať. Nech sme pripravení prijať všetky dary, ktoré nám Duch chce dať.

 

 

 

 

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

Adam Szustak OP

ešte5minút

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt