číslo 9,  ročník 10, september 2009  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Farnosť Šenkvice


Farnosť Šenkvice, misie 19. 9. – 27. 9. 2009

Správca farnosti: Michal Prokopec

Počet obyvateľov: 4 300

Počet katolíkov: 3700

Koľko ľudí chodí v nedeľu na sv. omše: 600

Aktívne spoločenstvá vo farnosti: Združenie mariánskej mládeže, Modlitby matiek, Bratstvo sv. ruženca, Rodina NepoškvrnenejKostol zasvätený: sv. Anne

Farnosť zasvätená: sv. Anne

Posledné misie: 1999

Charakteristika farnosti: Do farnosti som prišiel v júli 2007... Nedeľné sväté omše navštevujú prevažne starší veriaci, ale aj mladé rodiny, mládež i deti. V týždni takmer pri každej svätej omši sa veriacim prihováram, polhodinu pred svätou omšou spovedám. Máme dvadsať miništrantov, v utorok pred svätou omšou býva vždy večeradlo. Prvé soboty veriaci putujú do Marianky. Všetky spomenuté spoločenstvá sa pravidelne stretávajú. Mládež a deti sa zapájajú do akcie Boj proti hladu a tiež do koledníckej akcie Dobrá novina. Niekoľkokrát do roka konáme zbierky potravín a šatstva pre núdznych v azylových domoch. 
Aká bola príprava na misie: Pri svätých omšiach v spoločných modlitbách pridávame jednu prosbu za misie, tiež pri štvrtkových poklonách popri modlitbách za kňazov pridávame modlitbu za misie. Po modlitbe ruženca pred svätou omšou sa pridáva krátka modlitba za misie.
Čo očakávate od misií: Obnovu farnosti v duchu evanjelia, obnovu jednoty farského spoločenstva v láske, vzťah k osobnej a liturgickej modlitbe, prežívanie svätej omše, aby ľudia pristupovali k sviatosti zmierenia s kajúcim srdcom, časté sväté prijímanie, praktický kresťanský život skutkami lásky.

Za čo sa pre farnosť osobitne modliť: Za ľudí závislých na drogách a alkohole, za rodiny, za mládež, ktorá len formálne prežíva svoju vieru a prepadá súčasným lákadlám, za prehĺbenie osobnej viery, za prekonanie len tradičnej (folklór) viery a za pokoj a zmierenie ľudí navzájom medzi sebou.


 

 

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt