číslo 3,  ročník 9, marec 2008  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Nielen mať, ale aj poznať a žiťKamarát mi nedávno pripomenul obraz, ktorý sme kedysi používali na znázornenie, ako čo najlepšie spoznávať Sväté písmo. Bola na ňom ruka, ktorej prsty pevne zvierali Bibliu. Na každom prste bola napísaná činnosť – počúvanie, čítanie, štúdium, učenie sa naspamäť. A na palci, ktorý držal knihu z opačnej strany ako prsty, bolo napísané modlitba. Len vtedy, ak ku Svätému písmu pristupujeme všetkými týmito spôsobmi, držíme ju pevne. Pričom je jasné, že ak niektorý spôsob vynecháme, Biblia nám môže vypadnúť z ruky. Ak vynecháme napríklad modlitbu, knihu ani nedržíme, len ju máme voľne položenú na ruke a odtiaľ nám môže kedykoľvek spadnúť, niekto nám ju môže zobrať...

Je to len obraz, no veľmi jasne hovorí o dôležitosti Svätého písma v živote kresťana. Preto budeme v tomto čísle Slova medzi nami skúmať, ako spomenuté činnosti vykonávať tak, aby sme z nich mali čo najväčší osoh. Veď čo by sme mali z toho, keby sme aj celé Sväté písmo vedeli naspamäť, no nežili by sme podľa neho?

Základná podmienka

Možno poviete: „Už toľkokrát som začal čítať Písmo, no moje nadšenie preň veľmi rýchlo opadlo. Mne to jednoducho nejde.“ Aby sa vám to nestalo aj tentoraz, skôr, ako sa pustíte do poznávania Božieho slova akýmkoľvek spôsobom z piatich vyššie uvedených, odpovedzte si na nasledujúce otázky:

Verím, že Sväté písmo je Božím slovom?

Nie je v mojom srdci nejaký hriech, závislosť, vzťah, ktorý mi bráni stretávať sa s Bohom?

Som ochotný konať, čo mi Boh skrze poznávanie Písma zjaví ako svoju vôľu?

Ak je to potrebné, obnovte svoju vieru napríklad modlitbou Vyznania viery. Ak sú vo vašom živote nejaké nevyznané hriechy, vyznajte ich s ľútosťou pred Bohom a vo sviatosti zmierenia pred Cirkvou. A rozhodnite sa plniť všetko, čo vám Boh ukáže ako svoju vôľu. Nemusíte sa báť, že vás pošle evanjelizovať niekde na druhý koniec sveta. Nie. Pošle vás prejaviť lásku prvému človeku, ktorého po čítaní Písma stretnete... Koniec sveta vám zverí až potom, keď sa osvedčíte doma...

Miesto

Možno si poviete, že k štúdiu Svätého písma je vhodné akékoľvek miesto. V podstate áno, no vzhľadom na posvätnosť knihy, ktorú beriete do rúk, ktorú chcete študovať a poznávať, je lepšie vytvoriť si na štúdium osobitný priestor. Ako je v kostole na čítanie Písma určená ambona, tak je dobré vytvoriť si doma osobitné miesto, kde bude stále položená Kniha kníh, svieca ako symbol zmŕtvychvstalého Krista – svetla sveta, ktorý sa zjavuje vo svojom slove, na stene možno ikona alebo kríž. K tomu samozrejme zošit a pero. Dôležité je aj dobré osvetlenie, ktoré uľahčuje čítanie, no nerozptyľuje. Je dobre mať poruke nejakú poličku na odkladanie kníh, ktoré sa pri štúdiu zídu.

Čas

Opäť je to individuálne, no vzhľadom na to, že pri čítaní Svätého písma dochádza k stretnutiu s Bohom a čítanie má byť spojené s modlitbou, je dobré vyhradiť si na štúdium čas, keď nie ste vopred obmedzení nejakými naliehavými povinnosťami. Preto sa za najlepší čas považuje večer, niekoľko hodín pred spaním. A to aj preto, že „so zapadajúcim slnkom prestáva vláda vecí a duševné dispozície podporujú sústredenosť na podstatné veci“. Ak sa nemôžete venovať štúdiu Písma každý deň, potom je dobré vyhradiť si naň dlhší čas v sobotu, možno aj ako prípravu na nedeľnú liturgiu, ak sa rozhodnete študovať systematicky práve tie texty, ktoré sú určené na čítanie pri svätej omši.

Trvanie

Nuž, pol hodiny je málo a dve hodiny už môže byť priveľa. Štúdium má totiž prebiehať v pokoji, čomu nepomáha ani krátkosť času, ani prílišné predlžovanie. Celé štúdium pritom nemusí prebiehať na jednom mieste. Ak to podmienky dovoľujú, najmä pri osobnom štúdiu možno premýšľať o čítaných textoch aj pri prechádzaní sa, na modlitbu sa možno presunúť do kostola pred Oltárnu sviatosť.

Výber textu

Pri štúdiu by sme mali zásadne používať preklad Biblie, ktorý zodpovedá nášmu vierovyznaniu. Teda pre katolíkov odporúčame katolícky preklad s poznámkami a úvodmi k jednotlivým knihám. Samozrejme, možno používať aj iné preklady (zvlášť vhodný môže byť nedávno vydaný slovenský ekumenický preklad Svätého písma), predovšetkým vtedy, ak sa nám preklad vidí nejasný, nezrozumiteľný. Nápomocný môže byť aj nejaký cudzojazyčný preklad.

Ak ste začiatočníkom v štúdiu Svätého písma, vyberte si najprv jednoduchší text. Napríklad Evanjelium podľa Marka. Nie je dlhé a nebude vás znepokojovať myšlienka, koľko toho ešte potrebujete preštudovať. Ak chcete študovať listy apoštolov, začnite Listom Filipanom alebo Efezanom. Začínajte krátkymi textami, stačí jeden príbeh, v listoch 10 – 20 veršov.

Štúdium v skupine

Ak ste sa rozhodli pre štúdium Svätého písma v skupine, najdôležitejšie je, aby každý v skupine naozaj túžil spoznávať Božie slovo. Rozdielnosť vo vzdelaní a intelektuálnej úrovni nemusí byť vôbec prekážkou. Avšak aspoň ten, kto štúdium vedie, by mal byť „pokročilý“, čiže mal by už mať nejaké skúsenosti so štúdium Svätého písma. Je dobré, ak sa má s kým poradiť, pričom to nemusí byť len kňaz. Dnes je mnoho laikov, ktorí majú skončené teologické štúdium a práve vedenie skupiniek štúdia Biblie by mohlo byť pre nich akýmsi prirodzeným pokračovaním toho, čo sa naučili...

Počet účastníkov by nemal byť príliš veľký – desať členov môže byť až-až. Je to dôležité aj preto, lebo pri štúdiu v skupine je dôležitá aktivita všetkých zúčastnených. Pri príliš veľkom počte účastníkov sa potom štúdium môže zbytočne naťahovať, nie je možné dať priestor všetkým...

Ako začať? V ďalšom článku ponúkame konkrétny postup. Vyskúšajte ho.

 

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt