číslo 5,  ročník 3, jún 2002  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 Nesmierne hlbiny lásky


Nesmierne hlbiny lásky
Výroky svätých o Eucharistii

Tí, čo prijímajú Eucharistiu, rozplynú sa v Bohu ako kvapka v oceáne. Nie je možné oddeliť ich od neho. V tej nesmiernej hlbine lásky sa môžeme ukryť pre večnosť.
Svätý Ján Mária Vianney

Dnes ráno je moja duša väčšia než celý svet, pretože si v nej ty, ktorého nebo a zem nemôžu obsiahnuť.
Svätá Margita z Cortony (po svätom prijímaní)

Ktokoľvek prichádza k Eucharistii často a s úctou, tak chráni a upevňuje zdravie svojej duše, že je takmer nemožné, aby mu jed zla akokoľvek ublížil.
Svätý František Saleský

Pristúp k Eucharistii, aj keď sa cítiš vlažný a bez záujmu. Odovzdaj všetko do Božích rúk. Čím viac ma choroba znehybňuje, tým naliehavejšie potrebujem lekára.
Svätý Bonaventúra

Myslíš, že je správne vzďaľovať sa od ohňa vtedy, keď ti je zima? Práve preto, že tvoje srdce chladne, mal by si ešte častejšie pristupovať k Eucharistii, pravda, ak chceš úprimne milovať Ježiša Krista.
Svätý Alfonz de Liguori

Keď prijímame vzácneho hosťa, pripravujeme pre neho to najlepšie - svetlá, hudbu, slávnostný odev. Ako by sme sa potom mali pripraviť na prijatie Krista vo svojej duši? Premýšľali sme už o tom, ako by sme sa správali, keby sme ho čo len raz v živote mohli prijať ako hosťa v ľudskej podobe?
Blahoslavený Josemaría Escrivá

Sväté prijímanie je liekom nesmrteľnosti, protijedom smrti a pokrmom večného života v Ježišovi Kristovi.
Svätý Ignác Antiochijský

Náš Pán neprichádza z neba každý deň preto, aby zostal v zlatom cibóriu. Prichádza, aby našiel iné nebo, nebo našej duše, v ktorej tak rád prebýva.
Svätá Terézia z Lisieux

Rozdáva sa tak štedro, až do úplného vyčerpania. A čo je ešte obdivuhodnejšie, dáva sa celý nie raz, ale každý deň, ak to, pravda, chceme. Každé nové prijímanie je novým darom, v ktorom sa dáva sám Ježiš.
Svätý Ignác z Loyoly

Sväté prijímanie je najkratšia a najistejšia cesta do neba. Sú aj iné cesty: nevinnosť, ale tá je hlavne cestou detí; pokánie, ale to nás odstrašuje; veľkodušné znášanie životných skúšok, ale pri nich často plačeme a prosíme, aby nám boli odňaté. Tou najistejšou, najľahšou, a najkratšou cestou je Eucharistia.
Svätý Pius X.

 

 

 

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

Adam Szustak OP

ešte5minút

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt