číslo 6,  ročník 19, júl-august 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Svätý Turibius de Mongrovejo – čestný muž
Biskup, ktorý svojou osobnou službou priniesol Krista Novému svetu
Carlos Taja


 

Po príbehu Nicholasa Čierneho Losa je toto druhý príbeh z troch, v ktorých sa v rámci prípravy na Synodu o mladých zameriavame na povolania. Na október tohto roku pápež František zvolal celosvetovú synodu biskupov a rehoľných predstavených, na ktorej budú diskutovať o viere, mladých ľuďoch a povolaniach. Tento mesiac si priblížime povolanie ku kňazstvu – skrze pohľad na život svätého Turibia de Mongroveja, právnika, ktorý sa stal biskupom; muža, ktorý sa vďaka svojej pokore, organizačným schopnostiam a veľkodušnosti stal apoštolom Južnej Ameriky.

Ako dôjde k tomu, že sa človek so spoločenským vplyvom, peniazmi a titulmi stane svätým? Ako sa môže človek bez jasného kňazského povolania stať arcibiskupom najväčšej diecézy na svete? Tieto zdanlivé rozpory sa prepletajú životom svätého Turibia de Mongroveja, španielskeho biskupa zo 16. storočia, ktorý zohral dôležitú úlohu pri evanjelizácii územia Južnej Ameriky, na ktorom sa dnes rozkladá sedem rôznych krajín. Aj keď mimo tejto oblasti nie je veľmi známy, predsa je Turibius príkladom pre každého, kto chce pomôcť druhým ľuďom zapáliť sa vierou v Krista.

Bezúhonnosť v čase nekalých praktík
Turibius sa narodil v roku 1538 v zbožnej rodine v španielskom meste Mayorga. Jeho rodiča ho už od detstva učili modliť sa a žiť svoju vieru. Bolo jasné, že Turibius má dobré srdce a výnimočnú myseľ. Ako dvanásťročný začal študovať na univerzite vo Valladolide. V priebehu desiatich rokov sa z neho stal uznávaný učenec v oblasti práva a prednášal na prestížnej univerzite v Salamanke. No aj keď získal veľký vplyv, neprestal prehlbovať aj svoju vieru. Viackrát si vykonal niekoľkodňovú pešiu púť do Santiaga de Compostella, k hrobu apoštola Jakuba.
Keď mal Turibius asi dvadsaťpäť rokov, španielsky kráľ Filip II. ho vymenoval za hlavného sudcu cirkevného inkvizičného súdu v Grenade, ktorá bola prevažne moslimskou provinciou. Aby sme porozumeli tomuto kroku, musíme najskôr pochopiť danú dobu: šestnáste storočie a španielsku inkvizíciu.
Španielsko – spolu s mnohými inými európskymi krajinami – po protestantskej reformácii pre zachovanie politickej stability zaviedlo veľmi prísne pravidlá pre náboženské menšiny. Keďže bolo prevažne katolíckou krajinou, zaviedlo zákony, ktoré všelijako obmedzovali obyvateľov protestantského, moslimského alebo židovského vierovyznania. Inkvizítori, motivovaní politickými aj náboženskými cieľmi, sa snažili presadzovať hodnoty evanjelia, no mnohí z nich vo svojej horlivosti a v túžbe ochrániť a ubrániť vieru zašli priďaleko.
Niečo také sa stalo aj v Grenade. Zákony obmedzujúce moslimskú kultúru, pochopiteľne, vyvolali povstanie. Vplyvní ľudia v tomto regióne na to zareagovali tak, že dali násilne všetkých moslimov vyhnať z ich domov. Filip II. vedel, že na obnovenie pokoja tam potrebuje mať dôveryhodného a vzdelaného právnika. No krátko po Turibiovom príchode začali grenadský súd vyšetrovať pre zneužitie právomoci. Je zaujímavé, že po vyšetrovaní boli za vinných uznaní všetci okrem Turibia. Tento mladý právnik, ktorého dobrá povesť sa týmto ešte väčšmi upevnila, slúžil v Grenade desať rokov. Potom však prišlo ďalšie nečakané menovanie.

Rozlišovanie svojho najväčšieho povolania
Filip II. pápežovi Gregorovi XIII. odporučil, aby Turibia vymenoval za arcibiskupa Limy, ktorá bola sídlom jednej z najväčších misijných diecéz v španielskej koloniálnej ríši. Táto úloha nebola malá a ľahká ani pre schopného a skúseného klerika, nieto ešte laika. Toto územie Nového sveta, ktoré pokrývalo takmer celé západné pobrežie Južnej Ameriky, bolo vo veľkej núdzi a súrne potrebovalo seminár, katechézu a prostriedky.
Napriek tejto núdzi a naliehavej žiadosti pápeža Turibius váhal. Celé tri mesiace v modlitbe rozlišoval, či má toto menovanie prijať. Napokon uveril, že je to povolanie od Boha, ktoré by nemal odmietnuť.
No aj potom mal Turibius obavy z toho, že nemá dostatok skúseností. Mnohí pápežskí úradníci sa stali biskupmi zo dňa na deň; Turibius sa však takto biskupom stať nechcel, a tak vyslovil svoju výnimočnú prosbu: všetky nižšie i vyššie svätenia chcel prijímať postupne v priebehu dvoch rokov. Takto sa dokázal pripraviť na úlohu evanjelizácie cudzej a neprebádanej zeme.

„Získavajte učeníkov zo všetkých národov“
A tak Turibius ako štyridsaťdvaročný muž prišiel do Ameriky. Šla s ním aj jeho sestra s manželom. V prístave sa prišiel pozrieť na jeho loď zástup afrických otrokov a zvedavých domorodcov. Turibius sa však počas cesty očividne vžil do svojej novej pastierskej úlohy. Len čo vystúpil z lode, prišiel k zástupu ľudí a pýtal sa ich na to, ako žijú. Aby mal čas vypočuť si týchto ľudí a podeliť sa s nimi trochu o evanjelium, odložil dokonca aj svoju ďalšiu časť cesty nasmerovanú do Limy.
To bolo na učeného Španiela ovenčeného titulmi dosť nezvyčajné. Okrem toho to bol „nebezpečný“ precedens. Mnohí ľudia, ba aj niektorí klerici, považovali otrokov a domorodcov za čosi menej než ľudí, ale Turibius sa k nim správal ako k Božím deťom. Už od samého začiatku začalo jeho svedectvo roztápať srdcia a uzdravovať ranené dojmy z kresťanstva.

Celý článok bude prístupný od 31.7.2018

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt