číslo 7,  ročník 18, september 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí čitatelia!
Kedysi dávno som v podzemnej Cirkvi dostal za úlohu viesť oázu – pätnásťdňové duchovné cvičenia vedené laikmi pre laikov. Sám som ju absolvoval v skrátenej podobe dva roky predtým. Spočiatku som bol touto úlohou nadšený, no dodnes si pamätám, ako ma už na druhý deň chytila panika a pocit, že nič nezvládam. Po pár ďalších dňoch som sa večer na sene v stodole, kde spala mužská časť oázy, modlil a zvažoval, že sa zbalím a prvým autobusom odídem. Bez slova rozlúčky. Taký typický útek...
Vtedy som si pri svetle baterky otvoril Písmo a uvidel som slová 138. žalmu: „Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk“ (verš 8). A asi prvý raz v živote som vnímal, že to je slovo určené presne mne. Neušiel som a bol som svedkom, ako Pán dielo dokončil. Ako neopustil dielo svojich rúk. Zakúsil som, aký je Boh verný, ak sa mu dám k dispozícii, ak budem verný svojmu „pošli ma“.
Tí, čo ma poznajú, vedia, že som nebol vždy verný, že v mojom živote boli aj úteky. No aj tak ma Pán používal a verím, že dodnes používa. A neraz žasnem nad tým, kde všade cezo mňa konal. Nedávno mi volal istá pani a spomínala, ako ju Boh cezo mňa oslovil pred 26 rokmi. Pritom sme neboli v kontakte najmenej 20 rokov...
Chcem vás tým povzbudiť, aby ste sa nebáli povedať Bohu: „Tu som, pošli ma!“ V článkoch tohto čísla sa dozviete, že to môže byť veľmi jednoduché poslanie – mne sa napríklad veľmi páči návrh krátkych rozhovorov v 3. článku. Skúste to – najprv párkrát pozdrav, potom možno len tak slovko-dve o počasí a športe, o úrode, možno k tomu aj povzbudenie, že Boh sa o nás stará... A získate si mnoho sŕdc ľudí, v ktorých bude Boh môcť konať, lebo im prejavíte svojím záujmom lásku.
Byť Bohu k dispozícii a konať jeho diela nechráni človeka od zlyhaní. No dáva mu istotu, že „Pán svoje dielo dokončí“. Môžeme sa tešiť na chvíľu, keď raz pri nebeskej bráne nás budú čakať všetci tí, ktorí sú či budú v nebi aj vďaka tomu, že sme kedysi Bohu povedali: „Pošli ma.“

***

S radosťou vám oznamujem, že tento mesiac už bude v predaji Modlitbový denník 2018. Viac o ňom je na zadnej strane obálky. Dúfam, že po úspechu témy „modlitba za môjho diecézneho biskupa“ zaujme aj téma nádeje, zostavená z katechéz Svätého Otca Františka.

Marián Kováčik, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt