číslo 7,  ročník 18, september 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Použi ma, Pane!
Každý z nás má v Písme svoje obľúbené miesta. Jeden z mojich obľúbených úryvkov je o Božej láske k nám a o našom povolaní milovať Boha a svojich blížnych. Ďalší môj obľúbený text opisuje vznešenosť a svätosť Boha. A mám rád aj tie časti, kde nás Boh vysiela na cestu a káže nám slúžiť jeho kráľovstvu a budovať Cirkev. Na túto poslednú skupinu úryvkov sa chceme tento mesiac zamerať a modliť sa: „Použi ma, Pane!“
V jednom z týchto textov Boh prorokovi Aggeovi prikazuje naliehať na Izraelitov, aby prestali vydávať toľko energie na budovanie svojich vlastných domov a venovali sa aj budovaniu chrámu, „Pánovho domu“ (Ag 1, 2). Máme príbeh aj o inom prorokovi, Izaiášovi, ktorý zažil pôsobivú víziu Boha. Izaiáš bol týmto videním taký ohromený, až sa bál o svoj život. No Boh ho očistil od jeho hriechov a spýtal sa: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“ „Hľa, tu som,“ odpovedal Izaiáš okamžite, „mňa pošli“ (Iz 6, 1 – 8). A kto by mohol zabudnúť na slová samého Ježiša, ktorý svojim učeníkom povedal: „Vy im dajte jesť!“ (Lk 9, 13)? A na inom mieste: „Choďte a získavajte učeníkov“ (porov. Mt 28, 19).

Disponibilita služobníka
Ježiš nepochybne chce, aby sme pracovali spolu s ním, aby sme boli „svetlom sveta“ a aby sme druhým umývali nohy. Pri našom úsilí odpovedať na toto povolanie je kľúčovou vecou disponibilita – ochota dať sa k dispozícii Bohu i druhým ľuďom. Peter, Mária, Magdaléna, Pavol a toľkí ďalší takúto novú ochotu nadobudli po svojom stretnutí s Ježišom. Tešili sa zo všetkých uzdravení či požehnaní, ktoré im daroval, no nezostali len pri nich. Chceli Pánovi poďakovať, a tak sa pripojili k jeho poslaniu. Chceli mu vrátiť všetko to, čo urobil on pre nich, a tak sa mu dali k dispozícii.
To isté platí aj o nás. Keď si začíname hlbšie uvedomovať všetko, čo pre nás Ježiš urobil, zistíme, že odrazu Pánovi slúžime s väčšou horlivosťou. V tomto čísle predkladáme trojstupňový plán, ktorý nám môže pomôcť takúto disponibilitu v sebe rozvinúť. Ak budeme tieto tri kroky praktizovať, potom, ako hovorí svätý Pavol, budeme „svietiť ako svetlá vo svete“ (Flp 2, 15).
Modlime sa teda spoločne: „Pane Ježišu, daj mi srdce, ktoré chce pomáhať druhým. Ochotne ti dávam svoju slobodu, aby si ju použil na budovanie svojej Cirkvi. Vlož do mňa túžbu po pozornosti voči potrebám ľudí vôkol mňa – a nielen voči tým duchovným. Pomôž mi vnímať aj ich emocionálne a telesné potreby. Chcem urobiť všetko, o čo ma požiadaš. Pane, dnes chcem byť vo svete tvojimi rukami a nohami.“
Nech vás Boh žehná a nech vás všetkých použije na budovanie svojej Cirkvi.

Joe Difato, vydavateľ
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt