číslo 6,  ročník 18, júl-august  2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Tri roky osláv Matky ustavičnej pomoci
P. Rastislav Dluhý CSsR


 

Od 27. júna 2016 do 27. júna 2017 slávili redemptoristi Misionársky rok Matky ustavičnej pomoci. Po Jubilejnom roku, ktorý bol oslavou 150. výročia obnovenej úcty k Matke ustavičnej pomoci, redemptoristi sa snažili s novým nasadením urobiť Máriu známou pri svojom ohlasovaní. V tomto misionárskom roku putovala do rehoľných kostolov a kaplniek redemptoristiek a redemptoristov ikona Matky ustavičnej pomoci, ktorú požehnal pápež František na Námestí svätého Petra v Ríme. Dňa 27. júna, na slávnosť Matky ustavičnej pomoci, TV LUX vysielala v premiére nový dokumentárny film Ikona Lásky. Redemptoristi ho často používajú aj na svojich misiách. V uplynulom roku sa veriaci na Slovensku mohli dozvedieť o Matke ustavičnej pomoci aj z Katolíckych novín, z Rádia Lumen a TV LUX, ktoré pre ňu vytvorili priestor vo svojich programoch a reláciách. TV LUX viackrát vysielala aj Novénu k Matke ustavičnej pomoci, ktorá bola nakrútená počas Misií milosrdenstva v máji 2016 v Bratislave. Všetky tieto aktivity sú dôvodom na vďakyvzdanie, ale samy osebe nestačia.
Vo svojom liste z 31. mája 2017 generálny predstavený redemptoristov páter Michael Brehl uvažoval nad významom putovania ikony. Prirovnal ho k Márii, ktorá sa ponáhľala navštíviť Alžbetu. Stretnutie Márie a Alžbety bolo časom milosti a oslavy.

Pius IX.: „Urobte ju známou“
Pápež Pius IX. zveril ikonu Matky ustavičnej pomoci redemptoristom 11. decembra 1865. Odovzdal im ju s misionárskym mandátom: „Urobte ju známou po celom svete!“ Od 26. apríla 1866, keď bola ikona inštalovaná v Kostole svätého Alfonza v Ríme, až po dnešný deň sa redemptoristi snažili tento mandát naplniť. Odborníci tvrdia, že táto ikona je možno najznámejšia spomedzi všetkých ostatných nádherných obrazov našej Matky Márie. Páter Brehl položil vo svojom liste otázku: „Môžeme tvrdiť, že sme misiu už splnili? Určite je ešte veľa miest na svete, kde nádej, ktorú posolstvo ikony prináša, ešte len potrebuje zažiariť. Misia urobiť Máriu známou a milovanou pretrváva.“

Mandát pápeža Františka: Misia Márie dnes
V dokumente Evangelii gaudium pápež František hovorí, že každý z nás má byť učeník – misionár (EG 20). Predstavuje Máriu ako Matku evanjelizácie v dnešnej Cirkvi (EG 284 – 288). Pápež nás vyzýva: „Sprevádzajte Máriu v jej poslaní v dnešných dňoch!“ Je krásne, že svoju úvahu začína biblickým textom, ktorý sa číta počas omše na slávnosť Matky ustavičnej pomoci (Jn 19, 26 – 30). Svätý Otec píše, že z kríža Ježiš odovzdal Márii „špeciálnu spásonosnú misiu“. Mária ju uskutočňuje tak, že nás sprevádza ako Matka. „Až keď to urobil, Ježiš pocítil, že je už všetko dokonané (Jn 19, 28).“ Páter Brehl pripomína, že „Mária s nami putuje, aby v jej materskom obraze sme mohli čítať všetky tajomstvá evanjelia, všetky tajomstvá vykúpenia“. Mária nás pozýva, aby sme sa po nábožnom nazeraní stali prorockými misionármi. Na jej obraze vidíme súcit so Synom aj s nami.

Celý článok bude prístupný od 1.8.2017

  

 

 

 

Bernhard Häring

Kristus Boh s nami

 

Dagmar Kráľová

Mária, naša ozajstná sestra

 

Ulf a Brigitta Ekmanovci

Veľký objav

 

Neal Lozano a Matthew Lozano

Otcovo srdce