číslo 6,  ročník 18, júl-august  2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Hore srdcia!
Duch Svätý nás chce naplniť vždy, keď prídeme na svätú omšu


 

„Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý!“ (Zjv 5, 12).
„Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen“ (Zjv 7, 12).
„Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane!“ (Zjv 15, 3).
„Aleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh“ (Zjv 19, 6).


Kniha zjavenia je plná modlitieb chvál, adorácie a zvelebenia. Aj v tých častiach, ktoré opisujú násilnosti na konci sveta, anjeli a svätí v nebi spievajú radostné piesne o víťazstve a láske k Ježišovi. Uprostred kozmického zápasu občania neba nikdy nestrácajú dôveru. Nikdy sa neboja o konečný výsledok a zdá sa, že sa nikdy neobávajú o budúcnosť. Vedia, že patria Pánovi, a toto poznanie ich napĺňa radosťou.
Nebolo by úžasné, keby sme to takto prežívali aj my? Aké je to požehnanie, keď sa nikdy nebojíme ťažkých situácií, ale za každých okolností máme radosť v srdci! Samozrejme, v plnej miere to nastane až vtedy, keď budeme s anjelmi a svätými v nebi. Ale keď prosíme Ducha Svätého, aby nás naplnil, už tu a teraz môžeme ochutnať túto nebeskú radosť a šťastie.
V tomto článku chceme predložiť praktické návrhy, ako môžete zakúsiť, že vás Duch Svätý naplní a dá vám radosť.

Buďte naplnení pri svätej omši
„A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch“ (Tretia eucharistická modlitba, zvýraznenie autor).
Nikde nie je Duch aktívnejší než vtedy, keď sa schádzame na svätej omši. Od obradu úvodnej procesie po osobnú intimitu svätého prijímania je Boh tu. Túži nás naplniť svojou pravdou, láskou a mocou. Ako môžeme zakúsiť tieto požehnania?
Najprv sa pozrime na svoje pohnútky. Prečo chodíme na svätú omšu? Aby sme si splnili povinnosť? Alebo nato, aby sme sa stretli s Ježišom a prijali jeho lásku? Samozrejme, je vždy dobré byť na svätej omši, aj keď nie sme úplne sústredení, ale predstavte si, o koľko viac môžeme prijať, keď prichádzame s otvoreným srdcom a pozornou mysľou. „Som tu, lebo Duch má pre mňa posolstvo. Som tu, lebo chcem cítiť Božiu lásku v prítomnosti svojich bratov a sestier v Kristovi.“ Tieto výroky nám môžu pomôcť, aby sme prišli s tými správnymi pohnútkami. Budeme pripravení zakúsiť, ako nás Duch naplní.
Pohnútky a pripravenosť mysle je dôležitá. Ale ako ich využijeme v praxi? Tu je pár návrhov.

Krok za krokom
Môžete začať už pri vstupe do kostola:

  • Keď sa prežehnáte svätenou vodou, spomeňte si na krst. Nech vám to pripomenie, že Ježiš vás očistil od prvotného hriechu. Povedzte si, že tu a teraz vás môže očistiť od rozptýlení, pochybností alebo obáv, ktoré vám bránia počuť jeho hlas a klaňať sa mu.
  • Pri úkone kajúcnosti predložte Pánovi všedné hriechy, ktoré vám zatemňujú duchovný zrak. Povedzte mu, že je vám ľúto, že ste ublížili jemu alebo ľuďom v okolí.
  • Pri počúvaní čítaní a homílie si predstavte, že sám Ježiš alebo Izaiáš, Mojžiš alebo Mária ohlasuje Božie slovo. Predstavte si, že ste v scéne, o ktorej počúvate. Očakávajte, že Duch Svätý vám pomôže, aby tieto slová vo vašom srdci ožili. Predstavte si, aké to bude v nebi, keď konečne uvidíme nebeského Otca z tváre do tváre. Na každú otázku dostanete odpoveď a každá odpoveď, ktorú dostanete, vás naplní úžasom nad Otcovou láskou.

    Celý článok bude prístupný od 1.8.2017

      

 

 

 

Bernhard Häring

Kristus Boh s nami

 

Dagmar Kráľová

Mária, naša ozajstná sestra

 

Ulf a Brigitta Ekmanovci

Veľký objav

 

Neal Lozano a Matthew Lozano

Otcovo srdce