číslo 6,  ročník 18, júl-august  2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Plný až po okraj
Zažiť lásku, radosť a pokoj Ducha Svätého


 

Predstavte si, že ste práve dojedli veľmi dobrý obed. Možno ste boli vo výbornej reštaurácii alebo ste si našli čas cez víkend a pripravili pre rodinu niečo zvláštne. Zvalíte sa do kresla, možno popíjate kávu a oddychujete – aké uspokojenie!
To nám môže pomôcť, aby sme si predstavili, aké to je, keď nás naplní Duch Svätý. Keď sa tak stane, sme spokojní. Cítime sa naplnení jeho láskou a pokojne „odpočívame“ v jeho prítomnosti. Je to úžasný pocit, ktorý nikdy nechceme stratiť. Spolu s Petrom na Vrchu premenenia hovoríme: „Pane, dobre je nám tu“ (Mt 17, 4).
Je to však len začiatok. Tak ako nás nasýti dobré jedlo, tak nás mení aj naplnenie Duchom Svätým. Vďaka jeho láske sme šťastní. Posiela nás do sveta, aby sme mu slúžili. Tak ako jedlo dodáva energiu telu, tak Duch dodáva energiu srdcu. Chceme sa tešiť z jeho lásky, ale naplní nás taká veľká radosť, že nemôžeme ostať tam, kde sme. Cítime, že musíme všetkým v okolí hovoriť o požehnaniach Ducha.
Duch v nás môže urobiť veľmi veľa. Pozrime sa na Písmo, aby sme pochopili, čo všetko pre nás má.

Láska, radosť, pokoj
Vieme, akí sme šťastní, keď od milovaného človeka dostaneme nečakaný dar. Keď vidíte, že vaši najbližší priatelia uzatvárajú manželstvo, musíte tlieskať od radosti. Alebo si predstavte pokojný, utešujúci pocit, ktorý zažijete, keď sa vaše dve deti, ktoré sa roky hádali, konečne zmieria a objímu. V každej takejto situácii prežívame emócie; pocit lásky nám zohrieva srdce.
A nie je to iné vtedy, keď nás naplní Duch Svätý. Cítime v sebe lásku a vieme, že nepochádza z nás. Cítime v srdci teplo, ktoré nás uisťuje, že sme v Božích rukách a že nás nikdy neopustí. Cítime znovunájdenú radosť, ktorá nás povznáša a vyháňa strach, úzkosť, smútok a hnev.
Tento opis môže znieť príliš sentimentálne a emocionálne, však? V istom zmysle je to tak, ale naplnenie Duchom Svätým je viac než emocionálny výlev. Deje sa niečo hlbšie a svätý Pavol to dobre vystihuje. V liste kresťanom v Efeze varoval: „A neopíjajte sa vínom... ale buďte naplnení Duchom. Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista“ (Ef 5, 18. 20).
Pavol vie, že existuje rozdiel medzi opitosťou a naplnením Duchom Svätým. Keď ste opití, často sa cítite veľmi šťastní, uvoľnení a bezstarostní. Napokon však vyvediete nejaké hlúposti, lebo máte menšiu kontrolu nad svojimi pocitmi, slovami a skutkami.
Podľa Pavla však Duch Svätý prináša iné reakcie: lásku a radosť, ale aj pokoj, trpezlivosť, láskavosť a sebaovládanie. Tento radostný, ale pokojný stav nazýva „ovocím Ducha“ (Gal 5, 22 – 23). Bol presvedčený, že rozdiel medzi tými, čo sa opili z vína, a tými, čo ich naplnil Duch Svätý, je taký zrejmý, že ľudí budú priťahovať veriaci plní Ducha a obyčajní opilci ich budú odpudzovať.

„Triezva opitosť“
Takto sa cítime, keď nás naplní Duch Svätý. Takéto ovocie zakúsime, keď nám Duch do srdca zašepká pravdu, že patríme Kristovi. Otcovia Cirkvi si vzali Pavlove slová k srdcu a tento stav nazvali „triezvou opitosťou“.
Je to pocit, ktorý prichádza, keď nás Duch presvedčí, že nás nič neodlúči od Božej lásky (Rim 8, 39). A boli si istí, že takáto láska a radosť, takáto opitosť nie je vyhradená len pre veľkých svätcov. Mnohí z nich očakávali, že obyčajní veriaci zažijú silné naplnenie Duchom – tak ako to zažil svätý Pavol.

Celý článok bude prístupný od 1.8.2017

  

 

 

 

Bernhard Häring

Kristus Boh s nami

 

Dagmar Kráľová

Mária, naša ozajstná sestra

 

Ulf a Brigitta Ekmanovci

Veľký objav

 

Neal Lozano a Matthew Lozano

Otcovo srdce